Nem volt hatos a lottón
Nyerőszámok: 2 (kettő), 14 (tizennégy), 27 (huszonhét), 32 (harminckettő), 36 (harminchat), 40 (negyven). Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt, az 5 találatos szelvényekre egyenként 332.755 forintot; a 4 találatos szelvényekre egyenként 7.765 forintot; 3 találatos szelvényekre egyenként 2 145 forintot fizetnek.
Blogolj!
2017.08.22.

HOGYAN SZÖVI BE SOROS HÁLÓJA A MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST. 5. RÉSZ.

1. A Soros György által finanszírozott Transparency International már 2010-ben meg akarta puccsolni a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének kinevezését;

2. Bár Juhász Miklós megbuktatása csupán egy sikertelen kísérlet maradt, azóta is folyamatosan ott ólálkodik a Transparency a milliárdos ügyekben döntő „gazdasági igazságszolgátató” csúcsszerv környékén, miközben a GVH rendszeresen képviselteti magát a Transparency konferenciáin.

3. A Transparency International fókuszában nemcsak a GVH állhat, szeptemberben a területért felelős bíráknak tartanak konferenciát. A tervek szerint az Országos Bírósági Hivatal (OBH) is delegál előadót. Indul a bírák versenyjogi „érzékenyítése”! A TI honlapjáról azt is megtudhatjuk, hogy milyen az ideális bíró.

4. Az ügyvédség sem marad intakt – újabb Soros-szervezet lepleződött le a Magyar Helsinki Bizottság mellett „szakmai partnerként”. Mindeközben a teljesen független Budapesti Ügyvédi Kamara „egész oldalas reklámot” szentel a Transparencynek, ismét nyíltan támadva a kormányzatot.

I. A GVH elnökének tűrnie kell…

A Magyar Távirati Iroda egyik 2010 augusztusában kelt közleménye szerint másodfokon is pert vesztett Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Transparency International (TI) Magyarországgal szemben. A szervezet első embere akkor jó hírnevének megsértése miatt perelte be a TI-t, eredménytelenül.

A közleményben foglaltak szerint a TI Magyarország 2010 augusztusában - Juhász Miklós kinevezése előtt - nyílt levélben hívta fel a miniszterelnök és a köztársasági elnök figyelmét arra, hogy a "Gazdasági Versenyhivatal elnöki posztjára jelölt személyt, illetve azt a céget, amelynek felügyelő bizottsága elnökeként a cég jogszerű működésének ellenőrzéséért a jelölt felelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete olyan ügylet miatt marasztalta el, amelynek során bennfentes információval élt vissza". A TI Magyarország továbbá figyelmeztetett arra, hogy "az ilyen típusú tranzakcióban részt vevő vezető szakember hitelessége a tisztességes piaci verseny kikényszerítéséért felelős Gazdasági Versenyhivatal élén megkérdőjelezhető".

Mint az MTI közlemény alapján a Fővárosi Ítélőtábla ítéletében kimondta, a TI Magyarország nyílt levelében nem állított valótlan tényeket, és közleménye, melyben felidézte, hogy a versenyhatóság elnöki pozíciójára jelölt személy bennfentes információkkal rendelkezett, bennfentes személynek minősült, és a saját maga részére közvetítőn keresztül üzletet bonyolított le, nem sérti Juhász Miklós személyiségi jogait. "A GVH elnökének pedig tűrnie kell, hogy a TI Magyarország ezzel kapcsolatban aggályát fejezze ki" rögzítették az átláthatóság bajnokai.

II. A GVH és a Trancparency szoros szakmai kapcsolata

Ha bárki azt gondolná, hogy ezt követően végleg elmérgesedett a GVH és TI viszonya, az súlyosan téved.

2012. április 26. napján a Trancparency egy esemény házigazdája volt, amely az Átláthatóság és nyilvánosság az önkormányzati közbeszerzésekben c. konferencia és workshop címet viselte. A szimpózium egyfajta mottójaként a TI előadta, hogy mint „korrupcióellenes nemzetközi szervezet” különös figyelemmel kíséri a közbeszerzéseket érintő jogszabályi változásokat és az elmúlt időszakban szakmai javaslatokkal, jogszabálytervezetek véleményezésével, nemzetközi legjobb gyakorlatok bemutatásával és a civil kontroll aktív részvételével kívánta elősegíteni a közbeszerzések szabályozási rendszerének és a hazai közbeszerzési kultúrának a fejlesztését.

Az előadók között pedig olyan prominenseket találunk, mint Dr. Gajdos Róbert, a Közbeszerzési Hatóság akkori elnöke, továbbá a Közbeszerzési Hatóság több munkatársa.

Közbeszerzési Hatóság

A Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését.

És bár a fentiek alapján meglepőnek tűnhet, a Versenyhivatal is képviseltette magát, a szervezetet Dr. Számadó Tamás a Gazdasági Versenyhivatal Jogi Irodájának irodavezetője képviselte. Dr. Számadó jelenleg is aktív tagja a GVH Bírósági Képviseleti Irodájának.

Megjegyzendő, hogy a TI ajánlások kidolgozását és magát az eseményt a budapesti Amerikai Nagykövetség, a Visegrádi Alap, illetve az Európai Unió "Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem" programja finanszírozták.

Időrendben haladva, 2012. decemberében a Gazdasági Versenyhivatal állásfoglalást bocsátott ki, amelyben rögzítette, hogy vállalkozások kétharmada az erősebb gazdasági versenyt pártolja ugyan, de azt már a legtöbben nem tudják, milyen versenyjogi szabályoknak kell megfelelniük. A GVH által készíttetett átfogó kutatást „kiegészítette a Transparency International által készített kis mintás, nem reprezentatív felmérés, ami már kifejezetten a versenyjogi megfelelés elméleti és gyakorlati kérdéseire fókuszált.”

Adódik a kérdés, hogy miért a Transparency került említésre a GVH vonatkozó dokumentumában? Nos a válasz egyszerű, ennek a bizonyos „kismintás” felmérésnek ugyanis nem akárki volt az egyik támogatója - a TI a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának „szakmai és anyagi támogatása mellett” 2012. augusztus 1. és 2012. október 1. között folytatott „empirikus kutatás” eredményeit foglalta össze az érintett dokumentumban. A kutakodás keretében egyébként a Tranparency hazai kis és közepes vállalkozásokra fókuszát, és arra kereste a választ, hogy milyen módszereket („legjobb gyakorlatokat”) alkalmaznak a hazai KKV-k annak érdekében, hogy „a piaci tevékenységükkel kapcsolatos versenyjogi kockázatokat csökkentsék”.

A versenyjogi kockázat ugyebár az un. korrupció, amely a Trancparency szerint egyértelmű növekedést mutat a 2010 utáni Magyarországon. A Soros által pénzelt szervezet vonatkozó mondanivalójának szakmai hitelességét ugyanakkor erőteljesen megkérdőjelezi a TI időközben tapasztalható erőteljes és gátlásoktól mentes kormánykritikája. Ennek egyik csúcspontjaként 2017. májusában Ligeti Miklós a Trancparency jogi igazgatója – kizárólag persze a szakmai függetlenség jegyében – előadta, hogy a 2010 óta felfutó új arisztokrácia (!) és a hozzájuk kötődő cégek könnyedén belesimultak a (…) közbeszerzések eleve átláthatatlan és kartellgyanús világába. Ligeti szerint az általuk feltárt esetekben a kartellgyanú a közpénzekért folyó versenyt is torzítja, ami egyszersmind bűncselekmény.

Még ennél is döbbenetesebb az a tény, hogy a Trancparency International Magyarország szerint hazánk 2016-ban, hét helyet zuhanva, a világ korrupciós rangsorának 57. helyére esett vissza. Bezzeg 2008-ban, amikor az OLAF jelentése szerint virágzott a 4-es metró kapcsán a valódi korrupció a 47. helyet foglaltuk el és ez 2009-re nem változott. (!)

És, ha már OLAF, 2016. október 27-én a Transparency International Magyarország az uniós korrupcióellenes szerv támogatásával nemzetközi konferenciát szervezett az „uniós alapokat érintő csalások kockázatának detektálásával, értékelésével és elemzésével kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére az Európai Bizottság, az OLAF, Magyarország, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Litvánia és Lettország képviselőinek közreműködésével.”

Az előadói névsor alapján az előző konferenciához képest azt is mondhatnánk, hogy némileg csökkenhetett a TI ázsiója a versenyjogi szegmensben, bár nyilvánvalóan árnyalja a képet, hogy ott virít a listán Dr. Füzesi Géza neve, aki a GVH „Felderítő Irodájának” a vezetőjeként került feltüntetésre.

Az érintett szakmainak nevezett fórum újabb lehetőséget biztosított a Transparency számára, hogy előadja kedvenc mantráját: a Soros-szervezet meggyőződése szerint „a korrupció elleni fellépés záloga az lenne, hogy a politika ne avatkozhassék be illetéktelenül az ügyészség és a bíróságok működésébe. Ennek a feltételei Magyarországon persze jelenleg nem teljes körűen adottak.”

III. Szervezd be a versenyjogi területen ítélkező bírákat…

Kérdés persze, hogy mit tekintünk beavatkozásnak? A Transparency International Magyarország idén szeptemberben konferenciát szervez a „versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési keresetekre vonatkozó uniós és hazai szabályozás és a joggyakorlat megismertetésére.” Hivatalosan a konferencia célja az, hogy „minél részletesebb tájékoztatást adjon a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv, valamint az annak a magyar jogrendbe történt átültetését megvalósító szabályokról.”

Az esemény érdekessége azonban, hogy arra bírókat és bírósági titkárokat invitál a Transparency, akik „versenyjogi ügyeket tárgyalnak, illetve akik ilyen ügyek elbírálásában közreműködnek.”

Az előirányzat szerint összesen 40 fő részvételére van lehetőség, és a biztonság kedvéért megjegyzik, hogy a részvételt a jelentkezés sorrendjében tudják biztosítani.

A konferencia időpontja: 2017. szeptember 21-22.
A konferencia helyszíne a Budapesten található Hotel President szálloda.

A konferencia nyelve magyar nyelv lesz, az idegen nyelvű előadások magyar nyelvre történő tolmácsolását biztosítják. A résztvevők utazási és szállásköltségeit fedezik.

A konferencián résztvevők közül öt főnek lehetőséget tudnak biztosítani a projektet lezáró bukaresti konferencián történő részvételre. További három főnek pedig arra lesz lehetősége, hogy Luxemburgban tanulmányozzák az Európai Bíróság munkáját.

A konferencia apropójául szolgál, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány – többek között a Soros-féle Freedom House romániai szervezetével együttműködésben – az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságának támogatásával projektet indított a versenyjogi, illetve gazdasági jogi ügyeket tárgyaló bírók és bírósági titkárok képzésére.

Újra itt tartunk tehát, indul a magyar bírák versenyjogi „érzékenyítése”.

Hogy izgalmas legyen a dolog, a TI szándékai szerint a szemináriumon résztvevő bírók és bírósági titkárok közül öt főnek lehetőséget fognak biztosítani a projektet lezáró bukaresti konferencián történő részvételre. További három fő pedig abban a megtiszteltetésben részesül, hogy Luxemburgban tanulmányozhatja az Európai Bíróság munkáját. (?)

A TI honlapján található információk szerint köszöntő beszédet az Országos Bírósági Hivatal, illetve a Gazdasági Versenyhivatal képviselője is fog tartani.

Előreláthatólag olyan szakmailag független előadók teszik tiszteletüket továbbá az eseményen, mint dr. Csorba Gergely a CEU oktatója, és Gadó Gábor, aki 2006-tól az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkáraként tevékenykedett.

Megjegyzendő, hogy nem az első eset, hogy a Transparency a hazai bíróságok körül szaglászik, illetve sündörög. Az un. Nemzeti Integritás Tanulmány, illetve Az    igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága időközben a transparency.hu oldalról törölt dolgozatok a bírói kinevezések, a szignálás (ügyelosztás) és a felszámolási eljárások kapcsán beszélnek kiemelt korrupciós kockázatról.

A TI honlapját böngészve azt is megtudhatjuk, hogy milyenek a bírók általánosságban, továbbá, hogy mi tesz egy bírót korrupttá.

Az érintett irományból kiderül:

  • a bírók haszonmaximalizáló egyének. Ezt úgy érik el, hogy olyan értékeket keresnek számukra, amely végül a legmagasabb hasznossági szint eléréséhez segíti hozzá őket. Ezek a változók a következők: jövedelem, szabadidő, család, a munkával való elégedettség és az elismertség vagy hírnév;
  • a bíró döntése várhatóan nem lesz hatással a fizetésére, így emiatt nem kell aggódnia, amikor a „helyestől” eltérő ítéletet hoz külső befolyásolás hatására;
  • csak akkor lesz hajlandó a bíró egy korrupciós ajánlatot elfogadni, ha az ahhoz tartozó várható jövedelem magasabb hasznossággal bír, mint a normális tevékenységhez tartozó;
  • egy ideális bíró számára fontosabb az elismertség, a társadalmi státusz, mint a jövedelem, mégis a bírói bérek csökkenése a korrupció növekedéséhez vezet;
  • egy korrupt bíró azon elmélkedik, hogy milyen szép autót tud venni a kenőpénzből, míg a lebukásra úgy tekint, hogy úgysem fog vele megtörténni.

IV. És persze az ügyvédség…

Természetesen az ügyvédi kar sem maradhatott ki a TI szakmai érdeklődési köréből. A Budapesti Ügyvédi Kamara 223. számú elektronikus hírlevelének tanúsága alapján a Transparency International "A korrupció-ellenes jogintézmények működése és fejlesztése Magyarországon" címmel 2013. február 22-énképzést tartott a Budapesti Ügyvédi Kamarában.

A képzés nyitva állt minden olyan ügyvéd és ügyvédjelölt számára, akik érdeklődtek a  korrupció-ellenes (jog)intézmények működése és fejlesztése iránt.

A kurzus során a Transparency International Magyarország jogi vezetője és ügyvéd-szakértői áttekintették a hazai jog legutóbbi fejleményeit, az elérhető jogorvoslati eszközöket, illetve a közérdekű igényérvényesítési perek rendszerét, illetve bemutatásra került a Transparency International Magyarország által működtetett korrupció-ellenes jogsegélyszolgálat is. A képzés térítésmentes volt a Magyar Ügyvédi Kamara tagjai számára. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara emellett a TI Magyarország több akciójáról is beszámolt, így a legutóbbi korrupciós jelentéséről is. Ebből kiderült, hogy egyre nagyobb hazánkban a korrupció, ugyanakkor a júniusban előzetes letartóztatásba került MSZP és DK közeli Dr. Czeglédy Csaba ügyvéd valahogy nem fért fel a „sötét oldalra”. Helyette a Nemzeti Adó és Vámhivatal három munkatársának előzeteséről adott számot a BÜK, sőt „féktelen korrupciót” kiált a záhonyi határrendészeti kirendeltség kapcsán a lap, amelynek felelős kiadója Dr. Réti László a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

2017.07.31.

Exkluzív interjú Cvetin Chilimanov szabadúszó macedón újságíróval, a Macedón Hírügynökség angol nyelven író munkatársával; a Stop Operation Soros nevű mozgalom tagjával.

Cvetin Chilimanov, kép forrása: demokrata.hu

Hogyan kezdődött Soros beavatkozása Macedóniában, mik lehetnek az első jelek, amelyekre nekünk is fel kell figyelnünk?

Soros beavatkozása Macedóniában az 1990-es évek legelején kezdődött, akkor még azzal az álcával, hogy a Balkánon kirobbant véres háborúk befejezésében kíván segédkezni. Ezzel a Soros-szervezetek hozzáférhettek az USA kormányzat hivatalos forrásaihoz, valamint diplomáciai álcát és védelmet kaphattak. Hamar világossá vált azonban, hogy a szervezetek ittlétének részben más oka is van: az ország feletti politikai hatalom megszerzése. A korábbi Macedón Kommunista Párt üdvözölte a Soros szervezeteket és gyorsan szoros együttműködést épített ki velük – mostanra már nehéz megállapítani, hol végződik a Macedón Szociáldemokrata Párt (a korábbi kommunista pártnak ez az új neve) és hol kezdődik a Macedón Nyílt Társadalom Alapítvány. Az alapítvány felbukkanása rengeteg új médiaorgánum létrejöttét jelentette, melyeket teleraktak a régi rezsim újságíróival, és amelyet az azóta morálisan és pénzügyileg is tönkrement baloldal üdvözölt, valamint pénzügyi támogatást, amit tudományos kutatásokra, baloldali bírák és ügyészek támogatására költöttek. Számos kutatóintézetet hoztak létre Soros anyagi hozzájárulásával, és ezek futószalagon gyártották a legújabb baloldali ideológiákat, főleg az USA-t mintául véve. Ezután következett az úgynevezett „utcai aktivizmus” az úgynevezett nem kormányzati szervek előadásában. Néhány közülük helyi volt, néhány speciális területtel (például környezetvédelemmel) foglalkozott, néhány országos szinten foglalkozott sajtószabadsággal és a jogrenddel – egy azonban közös bennük. Valahányszor konzervatív pártok vannak hatalmon, ezek a szervezetek rendszeresen készítenek káros jelentéseket, viszont mélyen hallgatnak, amikor a hatalmon lévő szociáldemokrata pártok visszaélnek a hatalmukkal.

Pontosan mi a receptjük a káoszteremtésre és az ügyük előre vitelére?

Elsősorban van egy folyamatos tendencia arra, hogy angol nyelven adjanak ki híreket vagy tanulmányokat, melyeknek célja a konzervatív kormányok rossz színben való feltüntetése: korrupt, antidemokratikus, bűnöző és hozzá nem értő kormánynak állítják be őket. Ezek a jelentések rendszerint olyan területeket fednek le, melyeket nehéz objektív módon megítélni, mint például a sajtószabadság vagy a bírói függetlenség. Példának okáért a Soros féle NGO-k megpróbáltak negatív jelentéseket készíteni a gazdasággal kapcsolatban, azonban ezek el is buknak, amikor a GDP növekedés, a növekvő külföldi befektetések és a munkanélküliség visszaszorításának mutatószámaira tekintenek, és azokkal ne tudnak vitatkozni. Akkor azonban, amikor leültetnek egy asztalhoz 10 hasonlóan gondolkodó baloldali újságírót és azok megállapítják, hogy az újságírók veszélyeztetve érzik magukat ezt pedig megírják egy tanulmányban, kevés dolgot tehetünk. Hogyan vitatkozz érzelmekkel? Ehhez hasonló írásokat használtak fel annak a hamis gondolatnak az elültetésére, hogy valami gond van a macedón demokráciával annak ellenére, hogy összességében remek eredményeket ért el a kormány a gazdaság növekedése és a közigazgatás hatékonyabbá tétele terén. A jelentéseket a baloldali adminisztrációk üdvözölték, többek között az Obama adminisztráció, valamint európai hivatalnokok, mint Federica Mogherini aki az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájáért felel, valamint Németország, Svédország, Hollandia stb. szociáldemokrata diplomáciai testületei. Ezeket a negatív jelentéseket aztán arra is használják, hogy parttalan vitákat folytassanak róluk az Európai Parlamentben és elvegyék az amerikai vagy európai konzervatív politikusok kedvét attól, hogy közbeavatkozzanak és védelmükbe vegyék Macedónia konzervatív kormányát. Specifikus taktikákkal kapcsolatban két módszer figyelhető meg Macedóniában. Az egyik a lehallgatás, poloskák használata, melyekhez a baloldalnak sokszor viszonylag könnyű hozzáférése van a régi és sokszor nem teljesen megreformált titkosszolgálatoknak, valamint a külföldi támogatóiknak köszönhetően. Ezt a módszert használták fel 2000-ben és 2015-ben is, mindkét esetben azt a látszatot keltve, hogy a konzervatív VMRO-DPMNE kormány végzett lehallgatásokat, holott azoknak a legtöbb áldozata VMRO tisztségviselő volt, ami világossá teszi, hogy ellenük irányult a lépés, nem ők szervezték. Ez a módszer nagyon hatékonyan fordítja a közvéleményt a kiszemelt célpont(ok) ellen. Láthattuk, hogy egyre többször vetik be más esetekben is, például Lengyelországban vagy az amerikai elnökválasztási kampányban, de az példátlan, amit a Soros vezette baloldali ellenzék Macedóniában művelt. Azok a titkosszolgálati emberek, akik felelősek voltak a lehallgatásért, közvetlen szálakkal kötődnek a macedóniai Nyílt Társadalom Alapítványhoz, melynek vezetőségi tagjai közül egyébként, köztük annak vezetője Vladimir Milcin is, bizonyítottan együttműködtek a kommunista titkosszolgálatokkal, például demokratapárti disszidensek letartóztatásának elősegítésével. A másik módszer a káoszteremtésre a parlament megtámadása. AZ SDSM párt három alkalommal rendezett színjátékot a parlamentben (2010, 2012, 2016), melyeket mindig ők provokálták, de olyan színben tüntették fel, mintha azokért a konzervatívok lennének felelősek. 2012-ben az SDSM megpróbálta lerohanni a parlamentet, 2016-ban pedig párhuzamos ülést tartottak pontosan akkor, amikor a VMRO szimpatizánsai gyűlést tartottak az épület előtt; úgy rendezték meg, hogy kiprovokálják belőlük, hogy berontsanak a parlamentbe. Ha Magyarországon hasonló esetek fognak történni, amelyek rendszerint azzal kezdődnek, hogy valaki beül a házelnöki székbe, vagy meg akarják akadályozni a költségvetés elfogadását (mint 2012-ben Macedóniában és a közelmúltban Lengyelországban is) akkor nagyon fontos lesz megőrizni a hidegvérüket és tisztában lenni azzal, hogy a baloldal célja az áldozatszerep felvétele és a jobboldal erőszakos támadóként való feltüntetése. A Soros által támogatott diákszervezetek rendszeresen szerveztek utcai tiltakozásokat is: többek között egyetemeket foglaltak el és megpróbáltak középiskolásokat meggyőzni, hogy lógjanak el óráról és csatlakozzanak a gyakran nagyon alacsonyan látogatott gyűléseikre. Ezek a demonstrációk általában olyan témák köré szerveződnek, amelyek érzelmileg túlfűtöttek: a baloldal szinte szó szerint „üldözi a mentőket” hogy olyan eseteket találjanak, amelyeket ráfoghatnak a kormányra. A mi esetünkben megpróbálták átpolitizálni egy fiatal konzervatív újságíró halálát, aki egy tragikus autóbalesetben hunyt el, egy fiatal konzervatív szavazó halálát, aki rendőri brutalitás miatt vesztette életét és egy olyan lány halálát, aki gerinc-rendellenességgel született. Ezeknek az embereknek a halálát a kormányra akarták kenni, mondván ezeket vagy ők rendelték meg, vagy próbálják eltusolni. Konzervatív politikusok ellen szélsőségen személyeskedő támadásokat indítottak. A baloldal azon dolgozik, hogy dehumanizálja a jobboldalt és minden konzervatív szavazót embertelennek állítson be.

Mire számítsunk a következő pár hónapban?

A magyar országgyűlési választások közeledtével arra számítok, hogy a budapesti amerikai nagykövetség részéről vagy az Obama korszakból megmaradt, más misszióhoz tartozó diplomaták (pl. EBESZ misszió Bécsben) részéről lesznek folyamatos beavatkozási kísérletek. Azt láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy Trump van kormányon, az USA adminisztráció még így is támogatja a budapesti Soros egyetemet, amely sok olyan baloldalinak ad otthont, akik nagyban hozzájárultak a régióban szervezett erőszakos tüntetésekhez. Szorosan együttműködnek és összehangolják tevékenységüket EU-s diplomatákkal, különösen azokban az országokban, ahol a külügyminisztériumot a baloldal vezeti, sajnos ez mondható el Németországról is. Az Orbán kormány elleni támadásban minden bizonnyal részt vesznek majd furcsa üzletemberek, akiknek ígértek valamit azért cserébe, hogy utcai tüntetéseket vagy olyan sajtóorgánumokat támogassanak, ahol kritizálják a kormányt. Színlelt támadások baloldali szervezetek vagy szimbolikus helyek, például emlékművek ellen szintén nagyon valószínű, hogy elő fognak fordulni. Ezeket úgy akarják majd beállítani, mintha a konzervatív párt erőszakos lenne és megtámadná az ellenfeleit. Arra számítok Magyarországon is, hogy akármilyen tragikus vagy megosztó esemény történik a választásokig, azt a baloldal fel fogja használni arra, hogy megossza a társadalmat és ürügyként használja fel tüntetések szervezésére ahol megtámadják majd a rendőröket. Hamisított emaileket vagy megszerkesztett hangfelvételeket szintén bevethetnek. Médiaorgánumok, mint például a Politico, a Buzzfeed, a Financial Times vagy az Economist általában a baloldalt támogatják és számíthatnak is rájuk abban, hogy bármilyen kárt okozó információt – legyen az igaz vagy hamis – felfújjanak, amit csak találnak. Egy hataloméhes baloldali szervezettel van dolgunk, amely az Obama adminisztráció alatt radikalizálódott és veszélyt jelent az európai politikai stabilitásra, megállni pedig nem fog.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hogyan tudunk ez ellen harcolni?

Egy jó módja a társadalom folyamatos tájékoztatása a radikális álláspontokról, amelyeket a Soros vezette szervezetek képviselnek. Ezek között nyilvánvalóan a vezető ügy az, hogy szerinte Európában nincs szükség határokra a Közel-Kelet felé, amely nézet már így is rengeteg terrortámadást és más incidenst eredményezett Európa szerte, valamint átalakította a kontinens politikai színterét. Nem kevésbé káros az a szándéka, hogy egy föderális Európát hozzon létre; ezt is folyamatosan közvetíteni kell a választópolgárok felé: ha a baloldalnak lenne rá lehetősége, boldogan lemondanának minden szuverenitásról azért, hogy egy nem választott politikus irányíthasson Brüsszelből. A családdal, örökbefogadással, abortusszal, droghasználattal, az egyházzal s a gazdasággal kapcsolatos nézeteik is rendkívül radikálisak. Már az is elégséges ellenben nagyon fontos, ha felsoroljuk ezeket a közvéleménynek és követeljük a baloldali csoportosulások politikusaitól, hogy foglaljanak állást a kérdésben. Miközben felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes nézeteik vannak, a pénzmozgásokat is követnünk kell a Soroshoz tartozó és hozzá közeli alapítványoktól, a hasonló gondolkodású diplomáciai testületektől és gyanús üzletemberektől az NGO-k és tüntetésszervezők irányába. A polgárok közösségét folyamatosan tájékoztatni kell arról, hogy egy tüntetést egy valóban civilként működő csoport, vagy politikai összeköttetésekkel rendelkező egyén szervez, esetleg ilyen személyek külföldről támogatott csoportja. Az erre hatáskörrel rendelkező nyomozati szerveknek kötelessége lenne utánajárni a pénzáramlásnak, vajon van-e összefonódás politikai pártok és civilnek tűnő szerveződések között, ez esetben ugyanis szó lehet tiltott pártfinanszírozásról is. Azokban az esetekben, amikor diplomáciai küldöttségek támogatnak NGO-kat, őket és az őket küldő államokat figyelmeztetni kell arra, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak politikamentesnek és méltányosnak kell lennie. Az európai és amerikai konzervatív partnereinket tájékozatni kell és a manipulatív támadásokra - amelyek jelentős részében a szuverenitáspárti kormányokat azzal vádolja, hogy nem demokratikusak – minél hamarabb válaszolni kell.  

2017.07.25.

A Civil Kollégium Alapítvány vezetője, Varga Máté a „Nyári egyetem – a közösségi részvétel fejlesztéséért” című rendezvényen a közelmúltban Budapesten lezajlott tiltakozásokat írta le annak kapcsán, hogy a kormányzat nonprofit szervezetekre vonatkozó új korlátozásokat vezet be. Szerinte a tömegek tiltakozása sikertelen volt, és megemlítette, hogy a külföldi finanszírozást igénybe vevő nem kormányzati szervezetek kötelesek nyilvánosan „külföldi finanszírozásúként" megjelölni magukat a kiadványaikban, honlapjukon és máshol is. A norvég kormánytól kapott támogatások ügye is jelenleg viták kereszttüzében áll. Felhozta azt is, hogy a Civil Kollégiumot olyan másokkal említették egy lapon újságok és televíziós híradások, mint például Soros György, a magyar származású amerikai milliárdos, aki jelenleg a magyar konzervatív politika mumusa. Varga arra figyelmeztetett, hogy a rendezvény kunbábonyi helyszíne betolakodó újságírók célpontja lehet, akik nem kívánt interjúkat kérhetnek.

Nick Thorpe, a BBC immár 31 éve Magyarországon élő tudósítója arra figyelmeztette a részvevőket, hogy a magyar politika jelenlegi állapotáról alkotott képük ellentmondásos. Thorpe szerint a magyar kormány offenzívája sokkal inkább gyengülőben van, nem pedig erősödni fog. Szerinte ugyanis a kormány megszállottsága a CEU ügyében túllépett egy határt, és elveszítette többek támogatását a kormánypárton belül is. Inkább a kormányzati arcvesztés elleni erőfeszítéseket érzékelt az elmúlt hónapokban, semmint a CEU „utolsó zihálását”. Kétkedően szólt a szemmel látható kormányzati túlerővel szembeni esetleges – baltól jobbig terjedő – ellenzéki választási összefogásról is, sőt egy „politikai szökőtár” kialakulásának lehetőségét is előrevetítette ezzel összefüggésben.

Forrás itt.

2017.07.13.

Az alábbiakban Ben-Dror Yemini, izraeli, baloldali újságíró egy korábbi írásának magyar fordítását közöljük. Az eredeti változat ide kattintva érhető el. Ben-Dror Yemini izraeli baloldali újságíró. Korábban a Yedioth Ahronoth című baloldali lap munkatársa volt, 2014 óta pedig a szintén baloldalinak mondható Maariv munkatársa. Mindkét lap kritikus Benjamin Netanjahu kormányával szemben.

Miután lelepleződött, hogy Soros György bújik meg az izraeli nem kormányzati szerveket befolyásolni kívánó cselszövés mögött, muszáj gyakorlati lépéseket tenni annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzuk az ilyenfajta fenyegetéseket.                                                    

Érdekes módon az izraeli média – különösen az USA médiához viszonyítva - nem szentelt túlzott figyelmet a Soros György vezette nemzetközi cselszövésnek, melyre a közelmúltban kiszivárogtatott dokumentumok vetettek fényt. Maga Soros köztudottan Izrael ellenes és az általa létrehozott hatalmas hálózat nem csak az arab-izraeli konfliktus befolyásolására tesz kísérletet, annál jóval messzebb is elmegy. Befolyásolási törekvésének a Nyílt Társadalom Alapítványok elnevezést választotta, amely igencsak furcsán hat; a globális stratégiáját körüllengő titkolózást ugyanis mindennek lehet nevezni, csak nyíltnak nem.

Bárki, aki követi az NGO Monitor jelentéseit Sorosról tudja, hogy nem olyan projektekben vállal szerepet, amelyek a békét, szolidaritást és a különböző emberek közötti kiegyezést reklámozzák. Az ő tevékenysége nem erről szól. Sokkal inkább az általa pénzelt, többségében palesztin szervezetekre fókuszált, melyek mind részt vettek egy kampányban, amelynek célja Izrael delegitimizálása és démonizálása volt. Ez mindenki számára egyértelmű, aki követi az ő ténykedését, sőt maga Soros is bevallotta, hogy a cselekedeteivel promotálja az antiszemitizmust. A jelentések szerint ez a megátalkodott ember - aki ellen Franciaországban vádat emeltek bennfentes kereskedelem miatt – állhatott olyan pénzügyi spekulációk hátterében, amelyek egész nemzetek romba döntésével fenyegettek. A híres filozófus, Slavoj Žižek mondta róla, hogy „Soros napi rutinja a megtestesült hazugság: munkaideje felét pénzügyi spekulációnak szenteli, a másik felét pedig „humanitárius” tevékenységnek”. Žižek maga is bizonyítottan híres anticionista, de néha még ők is fején találják a szöget.

Egy pillanatra megkörnyékezi az embert egy sanda gyanú és elgondolkodik azon, vajon a viszonylagos csend Soros kiszivárgott dokumentumai körül azon szervezetek munkájának köszönhető-e, amelyeket támogat, mint például a New Israel Fund vagy a Breaking the Silence. Ez csak még nevetségesebbé teszi a jobboldal által megszavazott „NGO törvényt”, amely átláthatóságot követel a nem kormányzati szervektől az Izraelen kívülről kapott támogatások tekintetében, miközben a magánszervezetek és magánszemélyek szándéka egy új világrend bevezetésére sokkalta veszélyesebb lehet.

A Soros-ügy tanulsága az, hogy gyakorlati eszközökkel kell válaszolni rá. A nem kormányzati szervezeteknek juttatott támogatások tekintetében szigorúbb szabályozásra van szükség. Amikor magán- vagy kormányzati szervek, legyenek azok Soros-féle, svéd vagy ír egyházi, Izrael létezését tagadó vagy rasszista szervek, nem szabad engedni, hogy izraeli, politikailag elkötelezett nem kormányzati szerveknek támogatást nyújthassanak. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy egy olyan szerv, amely Izrael létezésének jogát tagadja, beleszólhasson az ország ügyeibe egy-egy olyan szervezetnek nyújtott adománnyal, amely például a palesztinokat támogatja. Egy ország nem maradhat közömbös egy olyan kampánnyal szemben, amelynek célja az állam eltörlése. Izrael alaptörvénye (Knesset) bárkinek, aki tagadja Izrael létjogosultságát, korlátozza a választott képviselőként való fellépését; ugyanezt kéne bevezetni a nem kormányzati szervek támogatásánál is.

2017.07.11.

1. Írásaink nyomán a BÜK elnöke fenyegetőzik és a szakmai objektivitást is sutba dobva vagdalkozik, mindeközben a Magyar Ügyvédi Kamara a bírák függetlenségét vizsgálja és küldheti tovább az információkat bizonytalan hátterű európai partnerszervezetének;

2. Az új ügyvédi törvényben a helyettes ügyvéd intézménye kapcsán előnybe kerülhetnek a Soros György által pénzelt szervezetek ügyvédei;

3. Handó Tündét rendszeresen támadták Szájer József miatt. Kiderült, Majtényi László felesége is komoly befolyással rendelkező főbíró; mindeközben Mészár Róza, korábbi szocialista alkotmánybíró-jelölt dönthet MSZP-s politikusok büntetőügyében.

4. Cserni János bíró, aki ellen korábban balliberális elfogultsága miatt már fegyelmi eljárás is indult, az egyik legfontosabb bírósági vezetői posztra tör – a Fővárosi Törvényszék elnöke akar lenni.

I. „A kamarát tollára tűző blogger csoport lépjen ki a sötétben bújkálásból”

Minden jel szerint Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke – aki a finoman fenyegető jellegű fenti idézetet jegyzi – gyomrát megfeküdték korábbi írásaink. (ITT, ITT, és ITT) Az ügyvédi vezető a Pesti Ügyvéd című újságban – amely minden fővárosi ügyvéd számára eljut – összesen 7 db (!) cikkben igyekszik cáfolni a tényfeltáró cikksorozatunk ügyvédségre vonatkozó igazságtartalmát.

A „vészcsengő” alcím alatt megjelenő magyarázkodás egyetlen konkrét cáfolatot sem tartalmaz, ellenben demonstratív módon felsorolja azokat a médiumokat (Magyar Demokrata, demokrata.hu, origo.hu, Magyar Idők) amelyek foglalkoztak a Soros György által pénzelt civil szervezetek és az ügyvédi kamarák szoros kapcsolatával.

Réti László ebben az írásban leszögezi, hogy „a közpolitikai kérdésektől mindig távol tartottuk magunkat.” Nos, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2015. szeptember 11-i hírlevele „menekültügy” címszó alatt némiképp cáfolja a kamarai vezetőt, hiszen „az egyébként is számos nehézséggel szembesülő menekültek számára” védőügyvédek „toborzása”, szükséges, mivel „nem látunk tisztán sem a jogszabályokban, sem az azok nyomán kialakuló új eljárások, helyszínek és az azokhoz tartozó "logisztika" dolgában megjegyzés nem pártatlanságra, hanem inkább burkolt kormányzati kritikára vall. A Pesti Ügyvéd 2017. márciusi lapszámában pedig a független szakmai szervezet hivatalos periodikája fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Az Európai Parlament plenáris ülése december 16-án 327 szavazattal, 293 ellenében és 61 tartózkodás mellett határozatot fogadott el, amelyben felszólítja az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje meg a magyarországi demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok mélyreható nyomon követési eljárását, ideértve számos intézkedés együttes hatását”.

A valódi döbbenetet azonban nem ez, hanem Pesti Ügyvéd érintett számának 16. oldalán található irományok okozhatják.

Korábban Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a Hetek című hetilapnak az alábbiakat nyilatkozta: „az ügyvédi kamarának, mint köztestületnek a függetlenségében semmilyen változás nem következett be. (…)” Szemlátomást Réti László nem osztja ezt a megjegyzést, mivel Fidelitas alelnökének fotójával (!) ellátott írásuk és annak melléklete megpróbálja áldozatként beállítani az ügyvédi kamarákat az alaptalan „vádakkal” szemben.

Mint azt a fővárosi és az országos ügyvédi kamara is elismerte a Magyar Helsinki Bizottság szoros szakmai együttműködést tart fenn a Magyar Ügyvédi Kamarával, illetve a Budapesti Ügyvédi Kamarával, melynek keretében a Soros-közeli szervezet többek között rendszeresen szakmai képzéseket tarthat ügyvédek számára. Ennek kapcsán azonban nem teljesen tisztázott, hogy az ügyvédi kamarák – a törvény értelmében köztestületek – pontosan milyen szakmai szempontrendszer alapján választották ki a Helsinki Bizottságot, vagy annak valamelyik társszervezetét erre a szerepre. A szakmai kamarák és a Magyar Helsinki Bizottság együttműködése felveti a jogszerű adatkezelés problémáját is, illetve hogy az érintettek részére megfelelő formában történik-e a törvényben előírt tájékoztatás, hogy kellően részletes tájékoztatáson alapul-e az érintettek hozzájárulása (ellenkező esetben ugyanis az adatkezelés jogellenes lesz).

A Helsinki Bizottság által tartott képzések rendszeresnek mondhatók. Például 2017. március 9–10-én az őrizetben lévő gyanúsítottak büntetőeljárási jogainak érvényesítéséről, az azt szolgáló ügyvédi eszközökről tarthattak a „helsinkisek” kétnapos képzést Budapesten ügyvédeknek (az első napon dr. Kádár András Kristóf Helsinki-társelnök tartott eligazító előadást). A gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözéséről rendezett két budapesti képzésen – azokon az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát értelmezve – 2016. január 22-én és március 4-én vehettek részt az érdeklődő ügyvédek.

Az imént előadottakhoz képest pedig egyenesen nyílt hadüzenetként értékelhető, hogy a lap alján nyomatékkal, keretes anyagbanValótlanul állította” címmel beszámol Fidesz - Magyar Polgári Szövetség szóvivőjének perbeli kudarcáról a Magyar Helsinki Bizottsággal szemben. Ezt a keretes anyagot nehéz lenne szakmai tájékoztatásnak beállítani, már csak azért is, mert forrásaink szerint ellenzéki pártoknak vagy azok szóvivőinek, hasonló civil szervezetekkel szembeni pervesztéséről még soha (!) nem számolt be a Pesti Ügyvéd ilyen formában.

II. Függetlenek-e a bíróságok? Újabb gyanús adatgyűjtés szakmai köntösben.

Mint azt korábban megírtuk, a Soros György által pénzelt Patent egyesület jól megfigyelte a magyar bírákat és külföldi pénzből adatbázist készített a hazai bíróságokról. Eközben az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) - amelynek a Magyar Ügyvédi Kamara is tagja - összeurópai kérdőívet készít, melyben az ügyvédek véleményt nyilvánítanak az országok bíráinak függetlenségéről. Bár Bánáti János kéri az ügyvédeket, hogy maradjanak a szakmaiság talaján, érdemes a CCBE pénzügyi támogatói hátterét megvizsgálni.

A Devex elnevezésű globális vállalati és média-platform szerint a CCBE mögött támogatóként ott találjuk a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványt.

Ha jól értjük tehát, az európai ügyvédséget tömörítő szakmai szervezet akár Soroséknak is gyűjtheti az adatokat az európai, így a magyar bírákról is.

Soros György bíróságok iránti fokozott érdeklődése nemcsak a nemzetállamok bíróságaira terjed ki. Soros Nyílt Társadalom Intézete (OSI) közvetlenül finanszírozta a hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszéket, amely a volt Jugoszláviával kapcsolatos ügyekben járt el.

Az OSI 2008. március 19-én megjelentetett egy rövid beszámolót, megnevezve a Justice Initiative pénzsegélyek jogosultjait: „a Nemzetközi Büntetőtörvényszék: a Justice Initiative szorosan együttműködik a Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel, hogy az a lehető leghatékonyabban tudjon működni.”

A Nemzetközi Büntetőtörvényszék székhelye a Holland Királyság fővárosában található a holland kormánnyal és a holland királyi családdal való megállapodás szerint. Az Orange Nassau-i Mabel hercegnő, Beatrix királyné menye pedig Soros alkalmazásában áll, ő a felelős az Európai Unióval való kapcsolatokért.

Soros finanszírozza és nagymértékben ellenőrzése alatt tartja a Nemzetközi Büntetőtörvényszékért Koalíciót, amely a Nemzetközi Büntetőtörvényszék felállításáért lobbizott, most pedig segíti a Nemzetközi Büntetőtörvényszék tevékenységét.

Az Európai Unió Demokrácia és Emberi Jogok Európai Eszköze, amely a Nemzetközi Büntetőtörvényszék működését finanszírozza, 1993-ban kezdte meg működését Európai Demokrácia Kezdeményezés néven.

III. Soros-monopólium a hazai civil ügyvédhelyettesítésben? Konferenciák, ügyvédképzések, politikai nyomásgyakorlás, adatkezelési aggályok

A nemrég elfogadott új ügyvédi törvény rendelkezik a „helyettes ügyvéd” intézményéről, amelynek alapján a "helyettesített ügyvéd" az ügyvédi tevékenység gyakorlásában való akadályoztatása esetére helyettes ügyvédet kell megbízzon, aki az ügyvédi tevékenység tekintetében a helyettesített ügyvéd teljes körű helyetteseként jár el. A helyettes ügyvéd megbízása, megnevezése előfeltétele a kamarai felvételnek. A helyettest a területi ügyvédi kamara közhiteles nyilvántartásba veszi.

Információk szerint az ügyvédi kamarák gyakorlatilag monopolhelyzetbe hozhatják a Helsinki Bizottságot, és a korábban rendszeresen kirendelést kapó ügyvédek háttérbe szorulhatnak az ügyvédhelyettesítés rendszerében; A Magyar Helsinki Bizottság a Budapesti Ügyvédi Kamarával közösen már 2012 márciusában szakmai konferenciát szervezett a védőkirendelés egy letesztelt alternatív modelljéről. A Helsinki Bizottság akkor azt sérelmezte, hogy a tapasztalatok szerint számos kapitányságon a kirendelések nagy részét ugyanazon egy-két ügyvéd, illetve ügyvédi iroda kapja, aminek következtében az ügyvéd megélhetése, praxisa a kirendelő hatóságtól függ, és a terheltek is sokszor bizalmatlanok. 2008-ból származó adataik alapján az ügyek 70%, illetve 82%-át ugyanaz a kirendelt védő kapta, nem egyszer egy-egy ügyvéd 200-at meghaladó számú kirendelést kapott évente. A védői függetlenség érdekében akkor a szerintük nem átlátható kiválasztási rendszer reformját javasolták.

IV. Választási ügyekben dönt bíróként Majtényi László felesége?

A Soros György által finanszírozott atlatszo.hu egyik blogja 2011-ben élesen támadta Handó Tündét férje, Szájer József miatt, aki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mint írták, „Handó Tünde Szájer József felesége. Azé a Szájer Józsefé, aki az ipad-jén kidolgozta az új Alkotmányt, azt az új alkotmányt, ami lehetővé teszi, hogy most a felesége az Országos Bírói Hivatal vezetője legyen.”

Érdekes információ birtokába kerültünk ugyanakkor a legfőbb bírói fórum, a Kúria háza tájáról. Itt folytat ugyanis ítélkezési tevékenységet Kárpáti Magdolna bírónő, aki „civilben” Majtényi László felesége. Azé a Majtényié, aki hivatalosan is a baloldal államfőjelöltje volt, mivel az MSZP, a DK, illetve az Együtt, a Párbeszéd és az LMP támogatását is élvezte. Azé a Majtényié, aki szerint a „nem kell attól félnünk, hogy sokáig kell elviselnünk a nemzeti együttműködés rendszerét. Akármilyen reménytelen a helyzet ez órák alatt megváltozhat". Azé a Majtényié, aki az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet élén sok-sok milliónyi Soros-pénzből, (Korábbi írásaink ITT és ITT olvashatóak.) rendszeresen ostorozza a magyar kormányt.

Kárpáti Magdolna ugyanakkor forrásink szerint a Kúrián – jóllehet alapvetően pénzügyi, közigazgatási pereket tárgyal – akár választási ügyekben is ítélkezhet.

Korábbi szándékai szerint ugyanis mégsem vonta vissza ezen „feladatkörét” Darák Péter, a Kúria elnöke, holott ez korábban a tervei között szerepelt. A Kúria vezetőjének lépése információink szerint nem kis megütközést váltott ki a bírói karon belül, hiszen nehéz elvárni szakmailag független döntést egy ilyen ember feleségétől.

Ennél persze durvább a helyzet Mészár Róza esetében. A Molnár Gyula MSZP elnököt felmentő kúriai bíró többször volt szocialisták alkotmánybíró jelöltje, férje pedig az a Varga Jenő, aki a Vectigalis Zrt. korábbi vezetőjeként Gyurcsány Ferenccel sajtóinformációk szerint is kitűnő kapcsolatokat ápol.

V. Cserni János lehet a Fővárosi Törvényszék következő elnöke

Cserni János, a Fővárosi Törvényszék korábbi büntetőbírája jelenleg az Országos Bírósági Hivatal (OBH) szervezetfejlesztési és koordinációs főosztályán dolgozik.

A levél tanulsága alapján, dr. Cserni János a bírósági-szervezetrendszerben már most komoly befolyással rendelkezik.

Cserni 2006 őszén nyílt levélben állt ki Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök mellett. 2010 szeptemberében pedig Gatter László, a Fővárosi Törvényszék elnöke fegyelmi eljárást indított vele szemben, mivel a mások mellett általa is alapított, balliberális Galamus portálon A mártír harca című pamfletjében megalázó írást jelentetett meg a 2006 őszi rendőrattak áldozatául esett Révész Máriusz fideszes politikusról.

Bíróként is több olyan verdikt kötődik hozzá, amely kétségbe vonhatja pártatlanságát: 2004-ben általános felháborodást kiváltó ítéletében végrehajtandó szabadságvesztés büntetést rótt ki a Magyar Demokrata főszerkesztőjére, Bencsik Andrásra egy Mécs Imre SZDSZ-es politikus által indított rágalmazási eljárásban, amely döntését az akkori Legfelsőbb Bíróság később pénzbüntetésre enyhítette. Ezt a határozatot Cserni törvénysértőnek minősítette – ennek nyomán a Magyar Bírói Egyesület etikai eljárás keretében elmarasztalta.

Cserni egyébként korábban pályázott a Fővárosi Törvényszék jogelődje elnökhelyettesi posztjára, sőt a Fővárosi Ítélőtábla elnöki pozíciójában is elképzelte már magát.

Egy biztos, Cserni kinevezésével megszaporodhatnak az olyan döntések, mint a legutóbbi időzített ítélet a Fővárosi Törvényszéken, ahol véletlenül pont a melegfelvonulást megelőzően döntöttek a 2013-as Budapest Pride után homofób rasszista megjegyzések közepette bántalmazott férfiak ügyében. A sértettet a Soros-féle Háttértársaság a Melegekért képviselte, akik mint arról korábban beszámoltunk, érzékenyítik a magyar bírákat.

2017.07.05.

Konferenciát rendeztek Budapesten a Soros-hálózat magyarországi kitartottjai. Az ankéton világossá vált, hogy a Soros finanszírozta szervezetek három fronton kezdenek majd hadműveletekbe: bojkottálni fogják a civiltörvényt, 220 szervezet bevonásával átláthatóság elleni propaganda-hadjáratba kezdnek, valamint nemzetközi kapcsolataikra támaszkodva gyakorolnak nyomást Magyarországra.

Konferencia a polgári engedetlenségről és a civil bojkottról címmel rendezett gyorskonferenciát az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT) kedden, Budapesten. Az eseményre a nem kormányzati szervezetek átláthatóbb működését lehetővé tevő törvény elfogadása után három, és Alexander Soros magyarországi látogatása után bő egy héttel került sor. A szivárványos zászló alatt megtartott eseményen Soros György jól ismert élmunkásai sorakoztak fel.

A konferencia megnyitóján Majtényi László, EKINT-elnök azt mondta, rájuk nem vonatkozik a civiltörvény: az csak egyesületekre és alapítványokra ró kötelezettségeket, az EKINT pedig egy nonprofit közhasznú kft. Majtényi világossá tette egyúttal azt is, hogy kft-jük tárt karokkal fogadja azokat a „civileket”, akik nem akarnak eleget tenni az új jogszabályban foglalt szigorúbb elszámolási kötelezettségeknek. így tehát Soros általi finanszírozásukat továbbra sem kellene feltüntetniük a tényeket inkább elhallgatni igyekvő magyarországi Soros-lobbistáknak.

Itt jegyezzük meg, hogy a Majtényi által felkínált lehetőség egy sokkal központosítottabb működés felé nyitná meg az utat a Soros György kifizetési listáján szereplő szervezetek számára. Majtényi eddig mindig Soros megbízható emberének számított, így nem lenne meglepő, ha az eddig csekély eredményt felmutatni képes NGO-kat („civileket”) most új támadóékbe kívánná szervezni az amerikai milliárdos és nemrég Budapesten eligazítást tartó fia, Alexander Soros.

A konferencia következő felszólalója, Miklósi Zoltán, az EKINT kutatója és a Soros-egyetem oktatója elmondta: Politikai véleménynyilvánításként értelmezhető némely törvénysértés. Ugyanis ilyen esetekben a törvénysértés a meggyőzés eszközeként szolgál. A mélyen bolsevista gondolatokat azzal igyekezett alátámasztani, hogy álláspontja szerint, Magyarország nem minden polgára tekinthető ma egyenlőnek és szabadnak.

Egy másik felszólaló, Somody Bernadette jogász megszámlálhatatlanul sokszor ismételte el: „Ha így értelmezzük a jogot”, illetve „Ha így tekintünk a jogi keretekre”. A parttalan jogászkodás lényege annyiban foglalható össze, hogy a normaszegésre készülő személyek és szervezetek az esetleges eljárások során hivatkozzanak alapvető emberi jogaikra, így véleménynyilvánításként feltüntetve a törvénysértéseiket. (vö.: emberjogizmus)

A felszólalók sorában a természetesen Soros-pozitív Helsinki Bizottság társelnöke, Pardavi Márta következett. Pardavi kijelentette: Nem engedelmeskednek a civiltörvénynek. Sőt, 220 szervezet bevonásával ellenkampányt indítanak. Általános és elmaradhatatlan rettegésként azt is kifejtette, hogy a törvény szörnyen megbélyegző és kirekesztő, valamint megfélemlítő. Ha máshogy nem megy a nyomásgyakorlás, akkor nemzetközi porondra kell vinni az ügyet. Pardavi magabiztossága nem tekinthető véletlennek, hiszen hálózatuk igazságszolgáltatásba való beépülését blogunk leplezte le ITT, ITT és ITT is.

Arról, hogy az említett, 220 szervezet miből kívánja finanszírozni az „ellenkampányt”, valamint azt, hogy milyen adatbázisból dolgoztak, nem esett szó.

Szabó Máté Dániel, a TASZ szakmai igazgatója is szóhoz jutott. Szabó jogi tanácsadást kínált azoknak a polgári engedetleneknek, akik törvénysértéssel akarják kifejezni véleményüket. Az akció előtt akár tippeket is adnak. Hogyan érdemes nekiállni a végrehajtásnak úgy, hogy a cselekmény ne járjon komoly jogi felelősségre vonással… Az esetleges akció után pedig a személyek védelméről is szívesen gondoskodnak.

A felszólalók sorát a sorosista üdvtörténet egyik állócsillaga, Misetics Bálint zárta. A tátikás értelmiség feleslegességét mi sem mutatja jobban, hogy Misetics a polgári engedetlenség és a lelki ellenszegülés kapcsolatáról beszélt. Lelki okokra hivatkozva akarta legitimálni az engedetlenséget. Szerinte egy ilyen akcióban szerepet vállaló aktivista az alkotmány legnagyobb barátja és a jogállam utolsó igazságos védőbástyája. Az állampolgároknak pedig 8 millió kis alkotmánybíróságként kellene működniük.

Ismert, hogy Misetics prominens előadója volt a kunbábonyi és más helyeken szervezett, radikális aktivistáknak tartott titkos, de később dekonspirálódott kiképzéseknek is. A pártszékházak ablakának bezúzását természetesen ezúttal is elhallgatta.

A konferencia zárásaként végül Majtényi ragadta magához a szót, aki a terem levegőtlenségétől és az elhangzottaktól felbátorodva kemény hadüzenetet fogalmazott meg Magyarország számára: "Ha az állam helyében lennék kétszer is meggondolnám kivel húzok ujjat, pláne ha az okosabb nálam"

Kemény ősz elé nézünk…

2017.07.03.

Batory Foundation: Katolikusokat üldöztetésüktől megvédő fejedelemről elnevezett alapítvánnyal gyengítené a lengyel katolicizmust Soros György – Norvég pénzeket csapolnak kormánybuktatásra Lengyelországban is?

A lengyelországi Stefan Batory Foundation egy magát függetlennek mondó (Soros György által létrehozott) alapítvány, melynek alapításában eredetileg lengyel ellenzékiek is részt vállaltak az 1980-as években, és Lengyelországban 1988 májusában regisztrálták ezt a szervezetet. A Batory Foundation vállaltan egy nyílt, demokratikus társadalom kifejlődését kívánja támogatni Lengyelországban, de működése kiterjed más régióbeli országokra is.

Paradox módon nevét Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelemről (1571–1586) kapta, aki Lengyelország királya is volt 1576 és 1586 között. Erdély első fejedelme, János Zsigmond (1571) akkor már kegyetlenül üldözte a római katolikus egyházat, és azt követelte az erdélyi főhivatalnokoktól és főuraktól, hogy tagadják meg római katolikus hitüket. Báthory és a család somlyói ága, s több erdélyi főúri család azonban kitartott a katolikus hit mellett, és Báthory birtokairól saját katonáival verte ki a Zsigmond parancsát teljesíteni akaró fanatikus protestánsokat, megvédett egy Mária-kegyhelyet, s nem engedte birtokán a kolostorok feloszlatását; bátor ember volt, aki sokat tett az európai katolicizmus védelméért.

A mostani lengyel kormányzat próbál gátat vetni a norvég pénzek oly módon történő szétosztásának, hogy az többé ne a Soros-féle Batory Foundation-höz áramoljon, amely jelenleg 800 millió euró felett diszponál és fő célja a lengyel kabinet megbuktatása 2020-ig.

A Batory Foundation 2014 óta 130 millió zlotyt (mintegy 32 millió eurót, átváltva 9,6 milliárd Ft-ot) szórt szét különböző, a lengyel kormányt megbuktatni szándékozó szervezetek és szövetségek között. A Bloomberg szerint ezek olyan szervezeteket is magukba foglalnak, amelyek a „parlamentáris demokrácia” előmozdításáért dolgoznak, de alapvető feltétel mindegyikük számára, hogy egyetértsenek Soros agendájával. Az amerikai pénzügyi spekuláns több lengyel vélemény szerint valójában a katolikus értékeket próbálja gyengíteni, fellazítani Lengyelországban, amely értékeket egyelőre támogat mind a mostani kormány, mind a népesség többsége.

Miközben az Iszlám Állam és a politikai iszlám térhódításával a korábbinál több és erőszakosabb fenyegetés éri a keresztényeket, paradox módon, az őket (katolikusokat) megvédő Báthory István nevét ma Soros-eszmék terjesztésére és norvég pénzek elköltéséhez használják fel Lengyelországban.

A 777.hu blognak korábban egy szakértő így fogalmazta meg a kialakult helyzetet: „Tulajdonképpen semmi sem változott azóta: amíg keleten fizikailag üldöznek bennünket, nyugaton egy szellemi keresztényüldözés zajlik. Lehet, hogy a Notre-Dame előtt nem vesszőztetnek meg, de az egyetemi világban vizsgálóbizottság elé rángathatnak, ha abortuszellenes tananyagot adsz a diákjaid kezébe, vagy ha nővérként egy állami intézményben keresztet hordasz a nyakadban."

Világos tehát, hogy Közép –és Kelet-Európa tradicionális, nemzeti és zsidó-keresztény elkötelezettsége szálkát jelent a Soros-féle nyílt társadalom eszmék robotosai számára. Ha kell, aljas játékukba még Báthory István emlékét is belerángatják.

2017.06.27.

Szlovákiában is hasítanak a Soros-ügynökök

Tudvalevő, hogy a budapesti Open Society irodából bőven jut áldomás a régió más országaiba is, ezek közül Szlovákia sem kivétel. Most csupán a „menekültüzlet” kapcsán befolyt támogatásokat emelnénk ki, melyek azonban nem elhanyagolhatóak.

Az Open Society Foundation szlovák irodája „Call for humanity” címmel a Szlovákiában és Szlovákia határain kívül élő menekültek (Kelet-Balkánon érkezők) körülményeinek javítására írt ki pályázatokat migrációs projektekre. Az első felhívás a 2015 októbere és 2016 áprilisa közötti időszakra szólt. Ebben az intervallumban az alábbi szervezeteket és projekteket támogatták, az összegeket euróban és forintban adjuk meg:

Összesen: 343 228,7 euró (kb. 106 057 668 Ft)

Amint látható, a támogatások nem maradtak Szlovákiában, azokból jutott Szerbiába, Irakba, a Közel-Keletre és Magyarországra is. Korábban írtunk már (ITT és ITT) a magyar Soros-hálózatnak csurranó-cseppenő, nem éppen csekély összegekről, innen azonban látható, hogy pénzmosodához hasonlítható módon keresztül-kasul finanszírozzák egymást a szervezetek.

A második körös felhívás 2015 decemberétől 2016 májusáig 156 750 eurós (kb. 48,5 millió Ft-os) pénzügyi keretet ölelt fel.

2017.06.19.

Számos nyitott kérdés a Nyílt Társadalom fedőnevű szervezetek pénzosztása kapcsán

Nyílt Társadalom: Soros egész európai hálózata az egymás közti elosztásra épül – A norvég állam a Soros-birodalom egyik fő finanszírozója – Kiknek mentek a pesti működési költség milliárdjai?

A pozsonyi Nyílt Társadalom Alapítvány 2015-ös pénzügyi beszámolója feltünteti az alapítványt támogató szervezeteket az adományozott összegekkel. Ennek alapján 2015-ben 265,7 millió Ft-nak megfelelő eurót kapott az Európai Gazdasági Térség partnerség keretein belül a Norvég Alap kezelését felügyelő brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Irodától (FMO), a szlovák nemzeti lottótársaságtól (TIPOS) 153,7 millió Ft-ot, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) által szervezett tanulmányi ösztöndíjakra természetes személyekről 8,1 millió Ft-ot. A svájci és amerikai székhelyű OSF-től 54,3 millió Ft-ot, a szerbiai Nyílt Társadalom Alapítványtól 6,5 millió Ft-ot, a prágai Nyílt Társadalom Alapítványtól 9,2 millió Ft-ot, a pozsonyi amerikai nagykövetségtől 3,2 millió Ft-ot, a CEU-tól másfélmillió Ft-ot, vagy például az újságírói összejöveteleket szervező, Soros-pénzelt londoni Frontline Clubtól 7,5 millió Ft-ot.

A 2015-ös beszámoló alapján a pozsonyi alapítvány teljes bevétele 560 millió Ft-nak megfelelő euró, és ebből – a feltüntetett projektek alapján – több mint 200 millió Ft-nak megfelelő összeg mehetett ki szlovákiai civil szervezeteknek és egyesületeknek. Valószínű, hogy a többi európai OSF-hez hasonlóan Pozsonyból is mennek Soros-pénzek szerte Európába.

Összesen tehát az 560 milliós bevételből 266 millió Ft a Norvég Alaptól, 154 millió a szlovák lottótól, 70 millió a svájci-amerikai, a prágai és szerbiai OSF-ektől. Adott a CEU és más Soros-érdekeltségek is.

A budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány is hasonló elven működik, például a zágrábi Validus Felnőttoktatási Központnak 49 millió Ft-nak megfelelő összeget bocsátott rendelkezésre 2013-tól hároméves periódusra. A Budapestről 2015-ben szétosztott 16,5 milliárd Ft adományból alig 1,2 milliárd ment ki magyarországi szervezeteknek és egyesületeknek, a pénzek nagy része külföldre távozhatott (a budapesti alapítvány teljes bevétele 22,4 millárd Ft volt 2015-ben). Talán erre utal, hogy az OSF globális honlapján az Open Society Institute–Budapest Európában regionális adminisztratív és műveleti központként szerepel a Soros-kezdeményezések számára.

Mint arra elemzők már felhívták a figyelmet, a budapesti alapítvány 2015-ben 4,6 milliárd Ft-os működési költsége szokatlanul nagynak mondható, mivel – számítások szerint – ez az összeg elegendő volt 800 átlagbéren foglalkoztatott munkavállaló egész éves bérköltségének fedezésére, és így is maradna több mint egymilliárd Ft az anyagjellegű kiadásokra. A budapesti OSF alapítvány ezzel szemben alig 100 embert foglalkoztat. Kiknek, mennyi embernek fizették ki, és mik azok az anyag- és személyi jellegű kiadások, amelyekre egy év alatt 4,6 milliárd forintot fizetett ki a Nyílt Társadalom Intézet Alapítványnak? Hol itt az átláthatóság?

Bujtatott negatív kampány szakmai mázban, egymilliárdért kiszervezve – A hazai Soros-sajtóban és más baloldali médiumokban futatott álcivil szervezetek és egyesületek

Soros György 2015-ben mintegy négymillió dollárt, vagyis 1,2 milliárd Ft-ot fizetett ki több tucat magyarországi ellenzéki szervezetnek és egyesületnek. A Nyílt Társadalom kiadványa (Magyar Támogatottaink 2015) segítségével, azt kiegészítve megnéztük ezen szervezetek pénzügyi hátterét és közéleti profilját. A kiadványban a támogatások dollárban szerepelnek, itt Ft-ra átváltva vannak feltüntetve.

A helyzet világos: az amerikai milliárdos évi sok százmillió Ft-nak megfelelő támogatással lényegében „kiszervezte” a politikai negatív kampányt a balliberális ellenzék támogatására, csak éppen ezek a kormányellenes kampánytámadások a részben Soros-finanszírozott ellenzéki sajtóban sokszor szakmai mázzal vannak feltüntetve. A Soros-támogatásoknak csak elenyésző része ment ki valóban apolitikusnak mondható egyesületeknek. A cél így valójában a Fidesz és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök politikai lejáratása, nem egyszer nyílt karaktergyilkossági kísérletek formájában.

1,2 milliárd Ft szétosztott budapesti pénz 2015-ben Magyarországon, a „politikai közép- és nagyhalakkal” – Közel 40%-ot vitt a TASZ és a Helsinki

A támogatottak (részletesen):

Nyitott Európáért Egyesület: ez a szervezet készíti az EUrologus blogot az egyik legolvasottabb magyar híroldalon, az Indexen. Cikkeik hatvanezer egyéni felhasználót érnek el hetente, Twitter feed-jük több száz követővel rendelkezik, Facebook-oldaluk 7000 felhasználóval. 2015-ben 6,9 millió Ft Soros-pénz ment az egyesületnek.

Történelemtanárok Egylete: 2015-ben tankönyvelemzésre 2,9 millió Ft. A szervezet többször is felszólalt tankönyvügyben: a kísérleti történelemkönyvek minőségét bírálta, és szerintük a korábbi tankönyveket a piacot korlátozó állami tankönyvpolitika már nem engedi használni (az Index 2017. január 9-ei cikke alapján).

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (2015-ben 5,8 millió Ft Soros-támogatás): élesen támadja a kormány migrációs politikáját, és politikai célú jogszabály-változtatásokról beszél. Az Index 2017. március 16-ai cikkében például azért bírált az egyesület megszólaltatott igazgatója, mert szerinte a menekülteknek egyáltalán nem olyan egyszerű igénybe venni a különböző szociális juttatásokat, mint egy magyar embernek, és bírálta a jövedelemkiegészítő integrációs szerződés intézményének megszüntetését is. A cikk azt a címet kapta: „Egy forintot sem költ a kormány a menekültek beilleszkedésére”, ami hazugság, ugyanis a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal költségvetése tavaly 16,3 milliárd Ft forrást kapott, ebből csak menekültellátásra (beleértve az oktatást is) 6,7 milliárd Ft-ot.

Policy Solutions: a balliberális politikaelemző intézet (kft.) 2015-ben 6,1 millió Ft-ot kapott a Képviselőfigyelő nevű honlap elindítására, amely portált a baloldali sajtó (168 Óra, HVG stb.) visszatérően reklámoz, cikkeikben hivatkoznak rá. A 24.hu-n például ilyen című cikkben szerepeltették: „Orbán Viktor szinte sosem szavaz a parlamentben” (2016. december 19.). Néha persze mutatóba egy-egy ellenzéki politikust is betesznek az alapvetően fideszes, konzervatív politikusok parlamenti tevékenységét támadó cikkekbe.

Független Újságírók Alapítványa: 2015-ben 44,2 millió Ft-nak megfelelő támogatást kapott Soros révén, és az alapítvány egyes programjait a Norvég Civil Alap, valamint az Ökotárs Alapítvány finanszírozta. Támogatott újságírói például 168 órában és a 444.hu-n írhattak cikkeket, így a cseppet sem független alapítvány végeredményben a kormányellenes negatív politikai kampány működtetéséhez „szállított” szakmai utánpótlást.

Átlátszó: a portál mögött álló közhasznú nonprofit kft. 56 millió Ft-ot kapott a kormányt korrupciós botrányokkal besározni kívánó, politikailag markánsan egyoldalú politikai propagandatevékenységéhez. Ezzel a Soros-hálózat lényegében „kiszervezte” a hagyományos kampányidőszakokban jellemző negatív kampányt (melynek lényege a politikai ellenfél lejáratása például korrupcióváddal a választási siker reményében), így ez a feladat elsősorban nem a baloldali pártoké lesz, hanem az Átlátszó portálé, valamint az azt futtató hazai sajtóé.

K-Monitor: az Átlátszóhoz hasonlóan a közpénzekkel és korrupcióval foglalkozik, közel 28 millió Ft-ot kapott 2015-ben. 2017. május 29-én az egyesületi ügyvezető a Hír TV-nek azzal ócsárolta a kormányt, hogy EU-s adófizetők pénzéből építi saját klientúráját, és leegyszerűsítően korrupcióval vádolta a jegybankot is. A napi félmillió egyedi látogatóval álló Indexen „civil szervezet” megjelöléssel, az egyesület rendszeresen igyekszik lejáratni a kormányoldalt.

Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány: a szervezet küldetése elvileg a hazai civil társadalom erősebbé és fontosabbá tétele, oktató-nevelő programokat megvalósító civil kezdeményezések összegyűjtésével. Ezért a Nyílt Társadalomtól 6,9 millió Ft-ot kapott 2015-ben. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja Marschall Miklós, a szintén a Soros-pénzelt Transparency International igazgatója. Az egyesület programjait finanszírozza a Norvég Civil Támogatási Alap, az Ökotárs Alapítvány vagy az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. is. Miként a Demokrata is megírta, a 2015-ben mindösszesen több mint 60 millió forint bevételű NIOK vezetője közel hétmillió forintos fizetést vett fel, miközben abban az évben 1 százalékos felajánlásokból alig 88 ezer Ft-hoz jutott az alapítvány.

Political Capital: a markánsan ellenzéki elemzőintézet mögött álló kft. 2015-ben 55,1 millió Ft-ot kapott, többek között a migrációval és populizmussal kapcsolatos kutatásokra. A Capital soha nem volt független: a balliberális kormányok idején politikai kifizetőhelyként működő elemzőcég 432,2 millió Ft állami megbízást kapott 2006 és 2010 között, ebből 190 millió Ft a Nemzetbiztonsági Hivatalból (NBH) érkezett. A minisztériumok számára akkor készített anyagok egy részéről nem tudni semmit, sőt az NBH-nak készített munkáik teljes nyilvánosságát 2027-ig titkosították (aztán állítólag kérték ennek feloldását), a szakmai iratok közlése azonban nem teljes. A Capital szakértőit rendszeresen futtatja a balos média, így szerepük valószínűleg a választási kampányban is lesz. 2015-ben egyetlen munkatárs 6 hónapos mentorálására (külön támogatásként) több mint 2 millió Ft-ot kapott a cég.

TASZ: a politikai faltörő kosként fungáló jogvédő szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért 220 millió Ft-ot kapott 2015-ben a kiadvány adatai alapján. Mivel 1 százalékos felajánlásokból mindösszesen 6,3 millió Ft-ot kapott 2015-ben a TASZ, szükség volt a Soros-pénzekre. A TASZ-t támogató szervezetek vezetői (például az USA-ban bejegyzett Common Sense for Drug Policy-ben Dénes Balázs, drogelkötelezett korábbi TASZ-elnök) gyakran részt vesznek kormányellenes megmozdulásokon. A TASZ és támogató köréből többen tevékenységük során az ellenzék politikai kampányát segítik. A TASZ gyakori hivatkozási alap az ellenzéki médiában.

Magyar Helsinki Bizottság: 2015-ben 226 millió Ft támogatás a rendészet, a büntető igazságszolgáltatás, a jogállamiság, az egyenlő bánásmód és a menekültek, migránsok jogvédelme vonatkozásában. A jobboldal- és kormányellenes szervezet rendszeresen aktivizálja magát politikailag: emlékezetes, hogy például tavaly ősszel a „helsinkiek” a kvótanépszavazás meghekkelésére hívták fel a választókat: érvénytelen szavazatok leadásáért kampányoltak (nyilván a demokrácia egyik alapeszközének lejáratása is a jogállamiság és az állampolgári jogok ügyének szerves részét képezi). A politikai lejárató kampány miatt többek között Mészáros István László, az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának korábbi (1990–1998) szabad demokrata alelnöke is kilépett a politikai szolgálóleánnyá silányult szervezetből.

Transparency International Magyarország Alapítvány: a világ legnagyobb korrupcióellenes szervezetének magyarországi leányvállalata, liberális elkötelezettségű. A magát függetlennek lefesteni kívánó szervezet csaknem 35 millió Ft-ot kapott Soroséktól 2015-ben (a hivatalos indoklás alapján nem is leplezetten) kommunikációs tevékenységre, társadalmi kampányokra, az emberek minél szélesebb körének elérésére és megszólítására. Az összeg az Alapítvány 152 milliós bevételének fényében is impozánsnak mondható. A 11 éve működő és eddig szelektíven érzékeny hazai Transparency például legutóbb, május elején az OLAF-botrány egykori szereplőivel, ellenzéki pártok részvételével tartott korrupciós konferenciát Budapesten. A szervezet már bőven működött a korrupcióba belebukott balliberális kormányok idején, amikor például az Alstom többmilliárd forintnyi kenőpénzt juttatott cégeken keresztül a BKV-nak, vagy elég a magyar költségvetésnek és adófizetőknek 4,5 milliárdos kárt okozó hospinvestes ámokfutásra gondolni, az akkori MSZP–SZDSZ-kormány asszisztálásával. A zavaros kárházi privatizációk és a baloldali politikusok milliárdos közpénzlenyúlásai akkor kevésbé zavarták a Soros-pénzelt alapítványt.

Partners Hungary Alapítvány: A roma integrációt segítő Soros-alapítványok közül több masszívan tartja politikai elkötelezettségét, így például az 1994-ben alapított Partners Hungary Alapítvány kuratóriumának elnöke, Rudas János pszichológus – nyilván a roma jogvédelem jegyében – egy írásait összefoglaló Anti-Orbán könyvet is megjelentetett 2012-ben Orbán Viktor és te címmel, amelyben lélektanilag elemzi ki Orbán személyét, illetve az olvasók „Orbán-rezsimhez” való viszonyát. Orbán személyének támadása pszichológusok segítségével egyébként régóta kedvelt politikai eszköz a balliberális oldalon, részben ezért is vehette fel ezt a régebben bevált, pártos könyvírói Kende Péter-szerepet a Soros-pénzelt roma jogvédő is. Négy különböző jogcímen 38 millió Ft-ot kapott a Partners 2015-ben a kiadvány szerint.

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet: 2015-ben Majtényi László tavaszi államfőjelölt, korábbi ombudsman intézete 27 millió Ft-nak megfelelő támogatást kapott. Az adat az OSF Budapesttől származik, de mi ettől eltérő adatot találtunk. Az intézet elemzéseiben folyamatosan támadja a kormányt a jogállam lebontásának vádjával, és gyakran megjelenik a médiában. A szervezet egyébként szépen hízik, 2016-ra megduplázta az elnyert támogatás mértékét.

Kép forrása: 888.hu

2017.06.08.


Már nagyon vártuk május 31-ét, amely a civil szervezetek törvényes működése szempontjából kiemelten fontos határidő: eddig kell a szervezeteknek eleget tenniük a pénzügyi beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségüknek a Civil törvény alapján.

Nem titok, hogy előre tudtuk azt is, kiknek a beszámolóit fogjuk egy finom kávé mellett végigbogarászni. A teljesség igénye nélkül – hiszen túl sok Soros finanszírozású, álcivil szervezet van kis hazánkban – tekintsük végig a leghírhedtebbeket.

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

A TASZ minden évben frissíti az átlátható gazdálkodásról szóló cikkét a honlapján. Meg kell jegyezni, hogy a többi vizsgált szervezethez képest transzparenciában előrébb járnak: saját maguk emelik ki az adatokat, amelyek minket érdekelnek, még grafikonokat és táblázatot is készítenek hozzá. Természetesen az egekig magasztalják magukat átláthatóságukért, másokkal szemben viszont alapvető elvárásként állítják be ezt a jogállami követelményt.

Hat különböző szervezettől kaptak pályázati támogatást 2016-ban, ezek közül az egyetlen, ahol nem egyértelmű a Soros-szál, az a Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt. A többi pedig már majdnem kivétel nélkül, ismerősen cseng:

  • Nyílt Társadalom Alapítvány, összesen 78.739.309 Ft támogatás
  • Norvég Civil Alap, összesen 11.149.741 Ft támogatás
  • Magyar Helsinki Bizottság, 2.321.540 Ft partnerségből származó támogatás
  • Sigrid Rausing Trust (egyik tagja Chris Stone, a Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke), 77.256.770 Ft támogatás
  • Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft., a támogatás 2.771.096 Ft

Fontosnak érezték megjegyezni, hogy „a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítványtól kapott támogatást a külföldi források között tüntetjük fel, holott jó érvek szólnak amellett is, hogy ne tekintsük külföldi forrásnak, hiszen az alapítvány egy Magyarországon bejegyzett jótékony szervezet”. Így mossa saját, nagyon átlátszó kezeit a TASZ. Mi pedig megjegyeznénk, hogy nekünk nem a jótékony jelző jut először eszünkbe az alapítványról.

Ami a Soros támogatáson kívül közös a vizsgált szervezetekben (amint majd láthatják), az a TASZ-ra is igaz: éppen, forintra pontosan ugyanannyi aktívája, mint passzívája van a mérlege szerint. Bár spórolni ezek szerint nem tudnak, mégis példát vehet róluk minden ember, hogy nem nyújtóznak túl a takarójukon (érdekes módon a 2015-ös beszámolóra is igaz ez az állítás).

Magyar Helsinki Bizottság

A Helsinkinél már kevésbé átláthatóak, mint a TASZ-nál. Míg utóbbi a hírei között szerepelteti a beszámolót, addig a Helsinkinél kicsit jobban utána kell keresni a honlapon. Ezen kívül nem láthatjuk támogatónként lebontva a bevételeket, csupán százalékosan kifejezve. A legnagyobb, 34 százalékos támogatást nyújtó szervezet – nem meglepő módon, a Nyílt Társadalom Alapítvány.

Ha már „üvegzsebnek” nevezi a honlap eme fülét a szervezet, akkor szeretnénk egy átláthatóság szempontjából fontos kérdést feltenni. Lehetséges, hogy mi tévedünk, de a honlap szerinti összes bevétel összege 365.135.622 Ft, míg a pénzügyi beszámolóban összes bevételként 386.017.000 Ft szerepel. Azért tartjuk fontosnak a pontos adat tisztázását, mert nem tudjuk eldönteni, hogy 40 vagy 60 millió Forinttal kaptak-e többet 2015-höz képest. Ennek megállapításához szükségünk lenne a helyes összegre. (Megnyugtatásképpen mondjuk a Helsinkinek, hogy a kiadásoknál mind a honlapon, mind a beszámolóban megegyezik az összeg, ne aggódjanak.)

Ők is nagyon óvatosan költekeztek, éppen annyi aktívájuk volt, mint passzívájuk, 2015-ben és 2016-ban is. Vajon ki nyerné a Gazdálkodj okosan! játékot, ha ennyi tehetség együtt játszaná?

Eötvös Károly Intézet (EKINT)

Egy kis késedelemmel ugyan, de ők is feltöltötték a 2016-ra vonatkozó közhasznúsági jelentést (pénzügyi beszámolót azonban nem). A hírek között nem szerepel, de meg lehet találni a honlapon, ha valaki kitartóan keresi, és nem kerüli el a „működés” alcímet.

Mellékesen említjük meg, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is éppen annyi aktívájuk volt, mint passzívájuk, a közzétett mérleg szerint.

A bevételeket összehasonlítva 2014-ben 11.038.000 Ft volt, 2015-ben több mint a duplája, pontosan 24.154.000 Ft. Ha azt gondolná a kedves olvasó, hogy ezt már nem lehet überelni, téved! 2016-ban ugyanis az összes bevétele az intézetnek 52.300.000 Ft volt. Ez azt jelenti, hogy az előző éves bevételnek több mint duplája, a 2014-es bevételhez képest pedig több mint négyszerese. Gratulálunk, szép teljesítmény!

Támogatóik között szerepel a Nyílt Társadalom Intézet Budapesti Alapítványa, a Rockefeller Testvérek Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány (a német szociáldemokrata párt alapítványa, a közérthetőség kedvéért Martin Schulz bandája) és a Civil Kezdeményezések Fóruma (Forum for Civic Initiatives, egészen pénzmosásra hajazó módon, de ide is juthat pénz a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, de ez már más téma).

Transparency International Magyarország

Feltételezzük, hogy egymással megoszthatják a pénzügyi tudásukat, hiszen nem meglepő módon a Transparency is nullára gazdálkodta ki magát 2015-ben és 2016-ban is.

Valamit bizonyára jól csinálhattak – legalábbis egyesek szerint – hiszen egy év alatt 50 millió forinttal nagyobb bevételt értek el, méghozzá úgy, hogy nem folytattak vállalkozási tevékenységet! Ezt tanítani kéne! Sőt, a Freedom House is úgy ítélte meg, hogy 2011 után először 2016-ban ismét megérdemli a támogatásukat.

2015-ben az összes bevételük 139.441.000 Ft volt, míg 2016-ban 189.584.000 Ft.

Ezeket a cikkeket olvastad már?