Blogolj!
2020.09.22.

Az Eötvös Károly Intézet (Majtényi László) forrásaink szerint az ELTE-ÁJK több tanszéke vonatkozásában érdemi befolyással rendelkezhet, ezt támasztja alá, hogy a szervezet korábbi (Somody Bernadette) és jelenlegi (Fleck Zoltán) vezetője is egy-egy jogi kari tanszéken oktat, utóbbi vezetőként.


Közpénzen működő állami egyetemek oktatói korábban is politizáltak, de a Soros-hálózat benyomulása az ELTE-ÁJK szakmai részlegeibe már más kérdés, amely súlyosan veszélyeztetheti az egyetem integritását.
30 évvel a rendszerváltás után is aktuális és sok vitát kirobbantó téma, hogy történt-e valódi rendszerváltás Magyarországon. Erről lehet diskurálni, kerekasztalokat tartani, de egy dolog biztos: a kommunista diktatúra pártállama szépen át tudta menteni a kiszolgálóit, ezzel pedig az eszmét is. Sokan a régi káderek közül befészkelték magukat az egyetemekre, ahol a tudásra éhező 18-19 éves diákok fejét megtöltötték baloldali gondolatokkal, ez sajnos ma sincs másképp. Általános jelenségről van szó, de számtalan olvasói levelet kaptunk egy konkrét egyetem és annak kara, mégpedig az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara kapcsán. Korábbi beszámolókból is úgy értesültünk, hogy itt nagyon nagy a baloldali véleményterror, egyes, magukat konzervatívnak valló hallgatók nem is merik elárulni, milyen világnézetűek. Foglalkoztunk már írásainkban a karon tanító, Soros hálózatában is tevékenykedő oktatókkal, de véleményünk szerint nem lehet elégszer felemlegetni nekik.

A karon belül is vannak eltérések és fokozatok a különböző tanszékek között, ennek megfelelően a két ideológiával leginkább átitatott tanszékkel foglalkozunk elsősorban írásunkban. Lesznek olyan nevek, amelyek rendszeres olvasóinknak már ismerősen csenghetnek, akár az utóbbi pár hét híradásaiból is.

Alkotmányjogi Tanszék

Az alkotmányjog az egyik legátpolitizáltabb jogterület: nem mindegy, hogy milyen alapokon nyugszik egy állam jogrendszere, milyen alkotmánya van az országnak, milyen értékeket jelenít meg. Így az sem lehet közömbös, hogy egy ilyen kényes területről hogyan adják át a tudást a tanárok a hallgatóknak, erre pedig nem a legjobb példa az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke. Itt ugyanis beszámolók szerint volt olyan első előadás a félévben, amit azzal kezdtek, hogy a kétharmados többséggel meghozott Alaptörvény illegitim, így a ráépülő jogrendszer is az, de hát “kollégák, azért meg kell tanulni”.

A tanszéken hosszú évekig dolgozott adjunktusként az önkormányzati választási kampányban reflektorfénybe került Papp Imre, aki “közös megegyezéssel” távozott az egyetemről egy kisebb botrányt követően. Bár a nyilvánosság elé csak most került az ügy, a karon tanuló hallgatók és az ott dolgozók számára ismert volt már akkor. Ezután lett a Karácsony Gergely vezette Zugló jegyzője, ami miatt szintén az újságok hasábjain találta magát. Ahogy arról a cikkekben is írtak, korábban  Gyurcsány-kormány alatt volt államtitkár.

A babaarcú álkonzervatív, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán is alkotmányjogot tanít, mindemellett ő az ELTE egyetemi ombudsmanja is. Információink szerint az egész egyetemi ombudsmani rendszert ő találta ki és alkotta meg, méghozzá elmondása szerint a Nylt Társadalom Alapítvány által is pénzelt Eötvös Károly Intézet modellszabályzata alapján. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a Magyar Helsinki Bizottság jogászaként is dolgozott. A Mark My Professor oldalon elég gyér értékelést kapott a tanár úr, láthatólag nem a hallgatók kedvence.

http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/7977.html

A tanszék oktatói még:

 • Vissy Beatrix, az Alkotmányjogi Tanszék tanársegéde, a TASZ Politikai Szabadságjogi Projekt szakértője
 • Somody Bernadette, az Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet ex-igazgatója
 • Sepsi Tibor, az Alkotmányjogi Tanszék oktatója, az Átlátszó újságírója
 • Somogyvári István, az Alkotmányjogi Tanszék oktatója, a Bokros Lajos vezette Modern Magyarországért Mozgalom tanácsadó testületének tagja

Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

A tanszék vezetője Fleck Zoltán, aki Majtényi Lászlót követte az Eötvös Károly Intézet igazgatói székében. Fleck sem a legnépszerűbb a hallgatók körében, ami önmagában nem bűn, hiszen a tanár feladata a tananyag átadása, nem a fiatalok szimpátiájának kivívása. Más kérdés azonban, hogy a Mark My Professor oldalon anonim módon közölt vélemények szerint nem fogadja el más véleményét, arrogáns, és vizsgáztatás helyett megy tüntetni, anélkül, hogy erről szólna. Fleck állandó szereplője az ellenzéki sajtónak, mondhatni sokszor inkább politiziál, mint jogászként szólal meg.

forrás: markmyprofessor

A tanszéken működő tudományos diákkör sok érdekes eseményt szervez, ezek közül szemezgettünk párat, amelyek jól megmutatják az ott uralkodó ideológiai állapotokat:

A tanszék oktatói még:

 • Janan Mirwais, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék óraadója, Szél Bernadett tanácsadója, aki megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon
 • Kiss Valéria, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék tanársegéde, a Magyar Helsinki Bizottság érzékenyítő képzésének előadója

Kedves Olvasóink, megértésüket kérjük, ugyanis hiába törekednénk a teljességre, csupán ezen az egy karán az ELTE-nek megszámolhatatlan baloldali, és/vagy Soros szervezetek által pénzelt oktató van. Ez pedig azért veszélyes, mert rájuk vannak bízva a tudásra szomjas fiatal elmék, akik életükben talán először kerülnek ki a szülői felügyelet és oltalom alól, tehát különösen is ki vannak szolgáltatva a tanári autoritásnak és véleménynek.

Egy biztos: kénytelenek leszünk folytatni a leleplezésüket.

2020.09.18.

Az utóbbi évek rossz tapasztalatai alapján a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárások jogintézményének magyarországi szabályozása célravezető átgondolásra, törvényalkotói változtatásokra szorul. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt e tárgyban folyó iparszerű pereskedés a magyar állammal szemben jó üzletté vált számos jogvédő szervezet, ügyvédi iroda számára, mely jogi személyek részéről a friss hírek szerint csak tovább folytatódna ez a visszaélésszerű gyakorlat.

A jelek szerint ebben a törekvésben még nemzetközi intézményi támogatást is élveznek, ugyanis az Európa Tanács szintjén eljáró Miniszteri Bizottság (MT) nemrégiben deklarálta, hogy szerintük a strasbourgi ítéletek végrehajtása nem zárul le azzal, hogy az állam kifizeti a panaszosnak a megítélt sérelmi díjat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a „rendszerszintű problémák” kapcsán többet akar – ez a hivatalos álláspontjuk –, és olyan határozott intézkedéseket is elvár az államtól, amelyek megakadályozzák a hasonló jogsértéseket. A magyar állam a nemzetközi szervezet döntéshozó szervének véleménye szerint adós az EJEB-ítéletek végrehajtásával, ezért azok háromnegyedét még nem tekinti lezártnak az említett – a strasbourgi ítéletek végrehajtását felügyelő – ET Miniszteri Bizottság.

Mindezt azután adták ki általános véleményként az ET részéről, hogy 2010 és 2018 között az Európa Tanács ajánlásának megfelelően elvégzett rekonstrukció keretében összesen 1600 fő férőhellyel bővültek a magyar büntetésvégrehajtási intézmények. Mindeközben a 2016-os határidőre a magyar kormány letett az asztalra egy cselekvési tervet, a további intézkedő elszántság egyértelmű jelzésére. Emellett 2018-ban új polgári, közigazgatási és büntetőeljárási törvénykönyvek léptek hatályba, amelyek segítettek még korszerűbb jogi környezetet teremteni a hazai bv-szabályozáshoz.

Mindezek ellenére az ET Miniszteri Bizottság nemrég azt állapította meg Magyarországról, hogy a börtönzsúfoltság csökkentése és a polgári peres eljárások rövidítése terén kevés értékelhető előrelépés született, és véleménye szerint még mindig nem szűntek meg a rendszerszintű problémák. Egyúttal – erős nyomásgyakorló szándékkal – kimondta, hogy küszöbön áll a magyar bírói (jogalkalmazói) véleménynyilvánítással kapcsolatos kérdések megtárgyalása is.

Eközben Magyarországon arról tartanak szeptember 18-án nyilvános online eseményt külföldről finanszírozott – és jórészt a strasbourgi bírói fórum előtti börtönkártalanítási perekben anyagilag is érintett – szakértők, hogy Magyarország nem akar megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, és a hibák kijavítása helyett a szabályozás rossz irányú változtatására készül. Az esemény vendégeiként ide meghívták: Uitz Renátát, a Közép-európai Egyetem (CEU) tanszékvezető professzorát, Karsai Dániel ügyvédet és Kádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét.

A végrehajtó hatalom letéteményesei ilyen körülmények között is elszántságot mutatnak a kérdés társadalmilag jogosan elvárt törvényi rendezésére. Ezért a magyar kormány az őszi parlamenti ülésszakban törvényjavaslatot nyújt be a „börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárás újraszabályozásával összefüggő törvények módosításáról" – ez már nyáron kiderült a kabinet törvényalkotási programjából, amely a parlament honlapjára is felkerült. Az Országgyűlés előreláthatólag novemberben szavazhat arról a módosításról, amely véget vetne a börtönbiznisz eddigi gyakorlatának. A kormány 2020 januárjában, az 1004/2020. (I. 21.) Korm.határozattal azonnali hatállyal felfüggesztette a kártalanítások kifizetését.

A befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló 2018/1805 uniós rendelet végrehajtásához – a közösségi jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében – várhatóan a szükséges rendelkezéseket is meghozza a kormány, hogy az új kártalanítási szabályozás megfeleljen az európai jogalkotási normáknak.

A fogvatartottaknak már évekkel ezelőtt jellemzően öt és 26 ezer euró, vagyis nagyjából másfél és 8,5 millió forint közötti összeget hozó kártalanítások mintegy kétharmada az ügyvédeknek, irodáknak jutott. A kártalanítási ügyek miatti helyzet mostanra odáig fajult, hogy súlyos bűncselekményeként elítélt rabok fejenként 6-10 millió forintra perlik a magyar államot, túlzsúfoltsági körülményekre való hivatkozással.

A börtönzsúfoltsági kártalanítás jogintézménye, annak eredeti célja szerint, a büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltsága miatt jár oly módon, hogy alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartott személyeket számára – ún. kompenzációs rendszerként – ellensúlyozza a bv-intézetekben a zsúfolt elhelyezési körülményekből fakadó sérelmeket. A gyakorlati tapasztalatok alapján az intézmény hatékony, jogalkotói szándéknak megfelelő működése érdekében szükségessé vált a szabályozás újragondolása, az új kártalanítási rendszer kidolgozása, és ezáltal az iparszerű pereskedés révén megvalósított visszaélések megszüntetése.

2020.09.14.

Több hete tart a Színház- és Filmművészeti Egyetem körüli hisztéria, a diákok hallani sem akarnak az új kuratóriumról. A cirkusz átterjedt más egyetemekre, így az ELTE ÁJK-ra is, ahol a hallgatóság liberális része szervezett szolidaritási akciót az SZFE mellett. Szerencsére ezen a karon sem mindenki szimpatizál az egyetemüket blokád alá helyező, bohóckodó „forradalmárok” ügyével, pláne nem az ÁJK szolidaritási akciójával. Egy olvasónk, aki az ELTE joghallgatója, megelégelte a helyzetet és exkluzív információkat küldött nekünk, melyet ezúton is köszönünk neki.

Korábban is előfordult már, hogy a joghallgatók egyik zárt Facebook csoportjából kaptunk információt, ekkor derült fény egy újfajta szerveződésre, a Hallgatói Szakszervezetre. Mint írtuk, a szervezet logója szinte egy az egyben ugyanaz, mint a „Szabad ország, szabad egyetem” mozgalomé, illetve a Szrgya Popovics-féle Otpor! mozgalom, valamint az arab tavasz és a grúz forradalom szimbólumával is egyezést mutat. Ezt azért fontos leszögezni, mert az ELTE ÁJK-n szolidaritási akciót szervező „Jogász Sejt” szintén ezt a bordó színű ökölbe szorított kézfejet használja logóként, egyértelműen jelezve a kötődést a többi szervezethez.

A Jogász Sejt mindössze szeptember elején kezdte meg a működését, feltehetően azért jött létre, hogy a „forradalmat” az ÁJK-ra is eljuttassa. Történt ugyanis, hogy egy nap az egyetemre igyekvő hallgatók piros-fehér szalagokkal találták magukat szembe, néhány félfamentes papírlap társaságában, melyekre az SZFE melletti kiállás szlogenjei voltak felirkálva. A „szolidaritási akció”, amelyet a jelek szerint a Jogász Sejt vállalt magára, kérészéletű volt, ugyanis egy óra elteltével az egyetem gondnoka letépkedte a kompozíciót. Természetesen az akció mögött álló frissen alakult szerveződés nemtetszését fejezte ki, sirámaikat pedig megírta még a Mérce, a 24.hu és a 444.hu is. Kiemelt baloldali figyelem ahhoz képest, hogy pár napja működik csak a szervezet.

Az akciójukat megosztották a már említett zárt csoportban is. A reakciók vegyesek voltak, sokan nem értettek egyet azzal, hogy egy frissen létrejött szervezet azt a benyomást akarja kelteni, hogy az egész egyetemi kar, annak minden hallgatójával együtt kiáll az SZFE mellett.

Mindenesetre megjelent a poszt alatt két tanár, akik elkezdték a hallgatókat fűteni, hogy további akciókkal mutassák ki szolidaritásukat. Egyikőjük, Hungler Sára munkajog oktató azt javasolta, hogy amikor a Magyar Rektori Konferencia meghívására az egyetem épületébe érkezik tárgyalni az SZFE új kuratóriuma és a régi vezetés, a diákok álljanak sorfalat. Tanártársa, a jogszociológiával foglalkozó Kormány Attila pedig azt javasolta, hogy ha megvalósulna az ötlet, legyen inkább phalanx, vagyis lándzsákkal sorakozzanak fel...

Hungler Sára munkajogász, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa és az ELTE ÁJK adjunktusa. A Mark My Professor oldalán lévő kommentek szerint nem arat osztatlan sikert a hallgatók között.

Forrás: markmyprofessor.com

Kormány Attila szintén az ELTE ÁJK adjunktusa, bár ő jogszociológiát oktat. A Mark My Professoron a róla szóló bejegyzések szerint legalábbis valami oktatásfélét művel, de inkább a közösségi médiában aktív és az órákon politizál. Ezt Olvasóink is megnézhetik maguknak, az úriember csak úgy ontja magából a kormányellenes és rettegő posztokat:

Forrás: markmyprofessor.com

Forrás: markmyprofessor.com

Ahogyan ez a közel 10 éves komment is mutatja, régóta uralkodik nyíltan kormányellenes hangulat az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén, legalábbis ez biztosan igaz volt Fleck Zoltán vezetése alatt. Feltehetőleg azért kellett átadnia a tanszékvezetői széket, mert a Soroshoz köthető Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT) igazgatója lett. Egyébként ő is szítja a feszültséget a hallgatóság körében, ilyen posztokkal:

A poszthoz kommentelt a már említett Kormány Attila is, aki más bejegyzések alatt is attól retteg, hogy az ELTE modellváltáson esik majd át. Bár erre vonatkozó tervekről mi nem tudunk, az ÁJK-ra járó forrásaink szerint nagyon is ráférne a karra, sőt az egyetemre az átalakítás, de pláne a friss levegő...

Kormány Facebook-tevékenysége alapján látható, hogy néha egészen furcsa dolgokon is tud örömködni.  Felmerül a kérdés, hogy méltó-e egy patinás, több száz éves egyetemhez, az ország vezető jogi karához ez a viselkedés?

A szolidaritási akcióról szóló posztot a Facebook-csoportban Vági Renátó osztotta meg. A közösségi profilján elérhető információ alapján az Utcajogász tevékeny tagja, mely szervezetről mi is írtunk már korábban, illetve az egyik képen a Hallgatói Szakszervezet kitűzője látható még rajta.

Vági előtt nagy jövő állhat a hálózatban, hiszen közszereplései során a szociális érzékenységnek álcázott Soros-kottát is szépen fel tudja mondani.

Van még ezek után kétség bárkiben is, hogy nem csak az SZFE-n, de az ELTE ÁJK-n is ideológiai nevelés zajlik?

2020.09.11.

Több napja tart a balliberális toporzékolás a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül. A baloldali hálózat képtelen elfogadni a tényt, hogy az egyetem nem a liberálisoké, hanem Magyarországé.

Ahogy az ilyen hisztériáknál lenni szokott, egymást érik a tüntik, a petíciók és az Alinsky-módszereknek megfelelően már az egyetem épületét is eltorlaszolták a felhergelt gyerekek.

A balliberális flottafelvonulásból nem maradhatott ki az Eötvös Károly Intézet sem. A Soros-finanszírozott EKINT nemrég hálaadó bejegyzésben köszöntötte a 90 éves gazdasági bűnözőt, a spekuláns Sorost. Nem kell ezen csodálkozni, hiszen az EKINT elnöke az a Majtényi László, aki Soros jelöltjeként pályázott a köztársasági elnöki posztra.

elvtársak

A hálózat örök

A Demszky Gábor-féle ELTE-s maoista társasággal kapcsolatos iratokban többször megjegyzik, hogy a csoport tagjainak jelentős részének védettsége, állampárti, állambiztonsági védőhálója van. Közéjük tartozott az a Majtényi László, akinek anyja az ÁVH, majd a BM hadnagya volt, titkos ügykezelő, idősebb korában pedig marxizmus-leninizmust oktatott a BM-ben. Majtényi nevelőapja a Honvédelmi Minisztérium kinevezett polgári alkalmazottja volt, apja pedig rendőrtiszt. Ezek után nem is meglepő, hogy Majtényit jogászhallgató korában a szélsőbaloldali csoporthoz sorolta az állambiztonság, ahogyan az sem, hogy az ELTE elvégzése után rögtön a hadiüzemként védett és kezelt MAHART jogtanácsosa lett. Aztán szépen lépdelt felfelé.

A Pesti Srácok Majtényiról szóló leleplező írását mindenkinek ajánljuk, IDE KATTINTVA érhető el.


A Majtényi-féle Soros-brigád most nyilatkozatot tett közzé „Jogászok és joghallgatók a jogtalanság ellen!” címmel. A nyilatkozatot a szintén Soros-által finanszírozott 444.hu előkelő helyen szemlézte is.

De kik is ezek a jogászok? Nézzünk meg néhányat!

Lamperth Mónika

1971-től 1988-ig KISZ-tag volt, 1987-ben belépett az állampárt MSZMP-be. 1989. december 7-én átlépett a frissen alakult MSZP-be. (Wikipédia) Gyurcsány belügyminisztere, Lamperth amúgy akkora demokrata, hogy 2006-ban egy olyan hangfelvétellel bukott le a szocialista vereséggel végződő önkormányzati választás után, amelyen az hallható, hogy „erős lehetőséget és mandátumot" ígért a szocialista kádereknek. A lebukás után Lamperth nem volt hajlandó lemondani. Akkoriban így érezte demokratikusnak...

Bárándy Péter

Gyurcsány egykori minisztertársa a III/II-es Medgyessy kormányában. Ahogy a Wikipédia fogalmaz róla: Minisztersége alatt többek között felhasználták a magántőkét a börtönépítéshez és enyhítették az Orbán-kormány alatt hozott, túl szigorúnak ítélt drogtörvényt. Megszüntették továbbá az újszülött megölésének büntetőjogi tényállását is.

Gönczöl Katalin

Gyurcsány államtitkára, ahogy a Magyar Nemzet korábban feltárta vele kapcsolatban: a Horn-koalíció parlamentjének állampolgári jogi biztosa, a Gyurcsány-kabinet igazságügyi szakállamtitkára –, Gönczöl Katalin az, aki a Kádár-rendszer alatt keletkezett tudományos dolgozataiban a cigányok bűnözési szokásait rendre csoportosította, és felállította a cigánybűnözés kategóriáját.

Hankó Faragó Miklós

Gyurcsány államtitkára, a szintén Gyurcsány-szövetséges Czeglédy Csaba ügyvédje. A 2007-ben a Jobbik által Szodoma-díjban részesített SZDSZ-es Hankó Faragó annak idején óriási botrányt kavart, ugyanis olyan jogszabály tervezet mellett érvelt, amelyről így fogalmazott az Index.hu a Kamera előtt szexelhetnének a fiatalkorúak címmel megjelent korabeli írásában: „...a 14 és 18 év közti fiatal szexuális kapcsolat létesítése nem lenne büntetendő, ha az a fiatalkorú szabad akaratából történik. Szintén nem büntetnék, ha valaki fiatalkorú beleegyezésével, saját célra készít vagy tart pornográf felvételt. "

Mécs János

A Gyurcsány-imádó Mécs Imre fia, akinek momentumos politikai karrierje azután tört derékba, hogy napvilágot látott egy, a vidéki magyar embereket sértő és megbélyegző írása, ebből idézünk most: „...istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek,cigányok, hajléktalanok, meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni.” 

Kende Péter

A listából abszolút kedvenc aláírónk Kende Péter, aki korábban még antiszemita botrányba is keveredett, de úgy tűnik, hogy mostanra  bocsánatot nyert a Soros-hálózattól. A Kommunista Ifjúsági Szövetség egykori propagandistája, az Apró-Gyurcsány klán szövetségese mostanra már csak egy, az egyetemi autonómiáért aggódó jogásszá szelídült. (A Pesti Srácok Kendéről szóló tényfeltáró anyaga IDE KATTINTVA érhető el.)

Az ITT OLVASHATÓ listát még sokáig lehetne böngészni a szabadságért aggódó gyurcsányisták után kutatva, azonban Sorosék képmutatása már ennyiből is világosan látszik.

Kádár András Kristóf, Asbóth Márton, Majtényiék és sokan mások, a Soros-hálózat ismert arcai közül ma már gond nélkül és nyíltan demonstrálnak egységet Gyurcsány embereivel. A Soros-hálózat és a Gyurcsányhoz hű káderek összefonódását komolyan kell vennie a nemzeti oldalnak.

2020.09.10.

Vége a nyárnak. Egyre rövidebbek a nappalok, hűvösebbek az éjszakák, de ami még inkább a szezon elmúltát jelzi, az a politikai élet újraindulása. És ahogy a politikusok újra felveszik a kesztyűt és ringbe szállnak, úgy az újságíróknak is egyre több muníciót adnak cikkeikhez. Mi azonban most egy olyan cikket hoztunk Önöknek, ami még a nagy nyári szabadságolások és pangások idején született, egy feltételezhetően lusta újságíró tollából.

Miért vagyunk ilyen előítéletesek? Nos, mielőtt ránk ripakodna bárki is, olvassa el és vesse össze a brit Prospect Magazine augusztus 29-én megjelent Soros interjúját a Népszava augusztus 12-i születésnapi írásával. Spoiler veszély! A két cikk szerzője egy és ugyanaz, bizonyos Mario Platero, a kérdések és válaszok pedig szinte teljesen fedik egymást.

Van azonban néhány különbség, ami a magyar verzióból kimaradt. Mert ugye, ezek a provinciális mezítlábas paraszt magyarok bizonyára nem tudnak angolul, ezért erre a kis csintalanságra sosem derül fény. Nos, hatalmas tévedés, íme a fő különbségek:

 • Kimaradt a magyar nyelvű változatban rögtön az első kérdésre adott válaszból, hogy Soros a koronavírus-járvány okozta helyzetet úgy látja, mint „forradalmi pillanat, amikor a normális helyzethez képest sokkal több a lehetőség” és „ami normál esetben nem elképzelhető, nemcsak lehetségessé válik, hanem meg is történik”. Jól látható módon Soros számára a válság olyan, mint halnak a víz. Nem véletlen, hogy oly sokszor áll válságok és utcai forradalmak kirobbantása vagy finanszírozása mögött a spekuláns, hiszen szeret zavarosban halászni. Soros a világjárványban, több százezer ember halálában, megélhetésük elvesztésében nem a tragédiát, hanem a lehetőséget látja.

 • Az EU belső ellenségeiről szólva Orbán és Kaczynski jelenti Soros szerint a legfőbb problémát, ők ugyanis a magyar fordítás szerint „elfoglalták az államot”, de az angol eredetiben szereplő kifejezés inkább annak felel meg, hogy „erővel megszerezték a kormányzást”. A magyar változat tehát némileg finomít Soros kijelentésén, akinek a demokráciafelfogásába ezek szerint nem fér bele a négyévente tartott demokratikus, titkos, általános és egyenlő választás, az emberek akarata.

 • Az örökjáradék kötvényekről, amely tervére mi hívtuk fel korábban elsőként a figyelmet tett nyilatkozatát a Népszava megint csak árnyalta, hiszen náluk az szerepel, hogy továbbra is hisz benne, az angol interjúban azonban azt mondja, hogy továbbra sem adta fel ezt a tervét. Ugye, érezhető a különbség? Utóbbi inkább azt érezteti, hogy a jövőben is aktívan tenni fog azért, hogy ez a terve megvalósuljon.

 • A németek és Merkel kvázi tehetetlenségének (az örökjáradék kötvényekkel kapcsolatban) egyik okaként felrója az angol verzióban azt is, hogy májusban a német Alkotmánybíróság a közös hitelfelvételt elutasító döntést hozott, ami Soros szerint ellentétes az Európai Unió Bíróságának gyakorlatával. Nyilván szerinte így van, mert ő a nemzetállami intézményeket az uniós szervek teljes alárendeltjének tekinti, semmibe véve a tagállami alkotmányokat.

 Senkit se tévesszen meg egy 90 éves öregember törékeny kinézete és hátralevő éveinek csökkenő száma. Egy egész hálózat áll mögötte, és az alapítványánál a fiai már átvették a stafétabotot. Több ezer, talán akár százezer Soros-katona van mindennapos bevetésen világszerte az értékeink és világképünk ellen. A spekuláns megígérte, hogy nem adja fel a tervét. Megígérjük, hogy mi sem adjuk fel az ellenállást!

2020.09.04.

Allen West, volt képviselő vezeti a texasi republikánus pártot, miután a nemrégiben rendezett republikánus előválasztáson legyőzte ellenfelét James Dickeyt. West 2011-től 2013-ig képviselte Florida 22. körzetét Washingtonban. Az évek során West, - aki egyébként az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese, - előtérbe került konzervatív politikai kommentátorként és előadóként is.

A texasi Demokrata Párt tisztviselői gyorsan elítélték West győzelmét Dickey felett, mondván, hogy “undorodnak” a választástól. „Undorodunk, de nem lepődünk meg azon, hogy a texasi republikánusok egy igazolt rasszista konzervatív keményvonalas politikust, Allen West-et választották új elnöküknek.” - mondta Abhi Rahman, a texasi demokrata párt kommunikációs igazgatója. Hozzátette: „West megválasztása mindent megmutat, ami nincs rendben a republikánus párttal, és kudarcukra hívja fel a figyelmet egy befogadó, barátságos párt felépítésének vonatkozásában.”

Ez utóbbi kirohanás azzal is összefüggésben lehet, hogy a Fox News tévécsatorna beszámolója alapján a Soros családnak alapvető befolyása van a baloldali liberális Demokrata Párton belül.

West korábban azt fejtegette egyik írásában, hogy mi a célja Sorosnak, a progresszív szocializmus legnagyobb amerikai finanszírozójának, azzal, hogy részt vesz Írország alkotmányának megváltoztatásában? Vajon ilyen szorongást jelentene Sorosnak és a baloldaliaknak az, hogy tudják: létezik olyan ország, amely biztosítja, hogy a még nem megszületett gyermekek védve legyenek a halálkultúrájuktól? Arra is kitért, hogy lesz-e vizsgálat Soros és az illegális hozzájárulása, elkötelezettsége ügyében? Hányan számolnak majd be erről a történetről, és rántják le a leplet Sorosról, „Amerika legveszélyesebb emberéről”? Igazából, én személy szerint tovább is vinném ezt az állítást... Soros György a leggonoszabb ember Amerikában. És nem fogok engedni ebből a megállapításból – rögzítette Allen West. A publikációt 2018-ban a Túzfalcsoport magyarra fordította.

Legutóbb pedig arról beszélt, hogy a demokraták szabadon engedték Frankenstein szörnyét a Black Lives Matter mozgalomban. „Ha a Demokrata Párt okos lenne, akkor megszerezték volna az irányítást a szélsőbaloldal, a progresszív szocialista baloldal - az Antifa, a Black Lives Matter felett, mely nem más, mint egy marxista frontszervezet. A demokratákat most saját alkotásaik emésztik fel” - jegyezte meg West, az Antifa és a Black Lives Matter kapcsán Mary Shelley 1818-as regényében szereplő lényéhez, Victor Frankensteinhez hasonlítva azt.

„A demokraták nem ítélik el ezt az erőszakot, amelyet utcáinkon látunk. Ők részei ennek.” - jelentette ki West.

West a Donald Trump elnök és Joe Biden volt alelnök közötti 2020-as elnökválasztást a „jogállamiság” és a „csőcselék uralma” között választásként jellemezte. Kiemelte a politikai összhangot Biden, a demokraták és az olyan szervezetek között, mint az Antifa és a Black Lives Matter – hangsúlyozta a novemberben jó esélyekkel induló képviselőjelölt.

2020.09.03.

A hazai Soros-brigád élcsapatai és az Európa Tanács magyarországi lerakata, az „Európai Ifjúsági Központ” között szoros együttműködés alakult ki az elmúlt években. A diplomácia védelem alá eső területen képzéseket, összejöveteleket és kormánypártiként nehezen címkézhető szeánszokat tartottak augusztusban a Soros-párti álcivilekhívtuk fel a figyelmet még egy 2018-as anyagunkban.

Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. A Tanács egyik legfontosabb eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb európai bírói fóruma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, és, szemben az Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával, nem az Európai Unió intézménye. (Wikipédia)

2018 óta nem sok minden változott az épületben folyó összejövetelek szellemiségét tekintve. Sajnálattal tapasztalhatjuk, szeptemberben ismét itt kezdik a politikai szezont az önmagukat „emberijogi nevelőként” definiáló sorosisták. Vera Ivanova ismét szervezkedik.

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ 1995-ben nyitotta meg kapuit az Európa Tanács első olyan intézményeként, amely egy a korábbi vasfüggönytől keletre fekvő országban létesült. A Központ az Európa Tanács IV. Főigazgatóságának részeként az Ifjúsági és Sportigazgatóság létesítménye. A Központ épülete a magyar állam tulajdonában van, fenntartását az ifjúsági ügyekért felelős minisztérium biztosítja. Az ingatlant Magyarország az Európa Tanács rendelkezésére bocsátotta. Ezzel egy időben a Magyar Kormány és az Európa Tanács egy megállapodást, ún. Székhelyegyezményt kötött, amelyben rögzítették a használat feltételeit. A Központ diplomáciai terület. Zökkenőmentes működtetéséért, a programok színvonaláért, a vendégek személyes kényelméért és ellátásáért teljes egészében az Európa Tanács felel. (Európai Ifjúsági Központ honlapja)

A fenti, összejövetelre felhívó bejegyzés az „EJHA  - emberi jogi nevelők hálózata” nevű szervezkedés egyik belső fórumából származik. Ők azok, akik tréningek segítségével a 11-13 évesek számára rendeznek érzékenyítő képzéseket a diszkrimináció, iszlamofóbia, xenofóbia, menekültek, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, LGBT-jogok tárgykörökben. Ahogy azt korábban megírtuk; hasonló tevékenységek érdekében a Nyirati András nevével fémjelzett, Emberség Erejével nevű alapítványt félmillió dollárral támogatta Soros György.

Thorbjørn Jagland, Az Európa Tanács főtitkára, Soros György jó barátja és a migráció lelkes támogatója

Az Európa Tanács jelenlegi főtitkára a posztot tíz esztendeje betöltő Thorbjørn Jagland. A norvég politikus 1987 és 1992 között a Norvég Munkáspárt főtitkára, majd 1992-től 2002-ig annak elnöke volt, emellett 1999-2008 között a Szocialista Internacionálé alelnöki tisztségét is magáénak tudhatta, így, mint látható, baloldali politikusként szép karriert futott be.

Jagland kiállt az ENSZ Magyarország által elutasított globális migrációs paktuma mellett is, és kijelentette, hogy az Európa Tanács támogatja azt. Ez a körülmény újabb bizonyíték a Sorossal szoros barátságára, hiszen az ENSZ által erőltetett szerződés épp a spekuláns terveit valósítja meg, hogy mindenki lakhasson ott, ahol akar, akár van rá jogalapja, akár nincs.

Az Európa Tanácsban a főtitkári poszt mellett egy másik fontos tisztség az emberi jogi biztosi pozíció; ezt az utóbbi időszakban láthatólag olyan személyek tölthették be, akik ugyancsak jó viszonyt ápolnak Sorossal, de legalábbis egyetértenek a céljaival.

Részletek IDE KATTINTVA olvashatóak.

A múlt felelevenítése után, azonban itt az ideje, hogy megnézzük, milyen további Soros-szervezeteknek ad otthont az Európai Ifjúsági Központ és mi is zajlik a színfalak mögött.

Ez vár(t) tehát a fiatalokra az európai fiatalok Budapesten működő központjában 2020-ban:

Március: Világ feministái egyesüljetek!

 Szeptember: A Soros-féle Patent Egyesületnek is jut lehetőség

Szeptember: Egy kis gender-propaganda

Október: Zöldnek becézett, valójában marxista politikai ideológiára való érzékenyítés

November: Tréning a LMBTQ-propaganda jegyében

Jól látható tehát, hogy 47 ország adófizetőinek pénzén, a diplomáciai védettség előnyeit kihasználva több, a nyílt társadalom ideológiáját hirdető és tanító szervezeteknek otthont adó intézmény működhet ma Budapest belvárosában...

2020.09.02.

Igazság, erő, felemelkedés - együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét! – ezzel a felütéssel tette közzé az Alapjogokért Központ azt a kisfilmet augusztus 20-án, amely alaposan kicsapta a biztosítékot Soros egyik magyarországi emberénél. A profin kivitelezett és az ünnephez méltó kisfilm sokak tetszését elnyerte, hiszen közel 1 millióan nézték már meg a Facebookon, ezrek osztották meg.

Nem aratott viszont ilyen nagy sikert a kisfilm Hammer Ferencnél, a Soros György által szépen finanszírozott Társaság a Szabadságjogokért nevű álcivil szervezet elnökségi tagjánál.

Hammer adjunktus az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében, a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program oktatója. Médiaelméleti és kultúrakutatási kurzusokat tart, doktori disszertációjában a társadalmi igazságosság kommunikációs aspektusait tárgyalta.

Hammer véleményének kialakításakor ez a társadalmi igazságosság blabla (szerintünk csak marxista görcsölés tudományos köntösben) elő is bukkant például akkor, amikor egy mindössze három és félperces, több mint 1000 esztendő magyar történelmét felölelő kisfilm kapcsán képes volt belekötni a filmben szereplő női karakterek számába is. Ilyenek ezek a dogmatikus nyílt társadalmas marxisták…

A fegyverek szerepeltetése miatti libernyák nyávogás külön publikációt érdemelne, hiszen feltételezhetjük, hogy dicső szabadságharcainkat (is) Hammer inkább Soros György bájos mosolyával szemléltetné ágyúdörgés helyett, azonban nem szeretnénk ennyit időzni a libernyák sorosista sivalkodása mellett, Inkább hangosan nevetünk rajta. 

Szívesen elmagyaráznák Hammer adjunktusnak azt is, hogy miért éreznek a hazájukat szerető emberek dicsőséget egy ránk kényszerített vesztes világháború és az ahhoz kapcsolódó területrablások túlélése és „csak azért is” való nemzeti megmaradásunk fölött - országhatároktól függetlenül, de aki Soros pénztárcájából kukucskálva szemléli a saját nemzetét, annak ilyesmivel próbálkozni teljesen felesleges. A nyílt társadalom alázatos szolgái az ilyesmit úgysem érthetik meg. De nem érthetik azt sem, hogy egy 10 milliós ország számára mit jelentenek a világraszóló sportsikerek, hiszen Hammer elvtársai nem mások, mint azok, akik arra büszkék, hogy nem állnak fel olyankor, amikor mindenkinek együtt dobban a szíve.

Persze, vannak esetek, amikor Hammer nem ilyen sivalkodós. Van, amikor úgy érzi, hogy kemény legény és feláll, kiáll, beleáll, ágaskodik… Emlékezetes az eset, amikor Hammer harcálláspontja, a TASZ kőkeményen síkra szállt a STOP SOROS ellen és a bevándorlók mellett.

Keménykedett Hammer akkor is, amikor azzal bukott le, hogy milyen liberális agymosás folyik szűkebb környezetében, tudományos köntösben; egy diáklány lerántotta a leplet a bölcsészkar rendszerszintű libernyákságairól.

A nagyon kemény Hammer nem állt le, támadásba lendült.

Sorra jelentek is meg róla a leleplező írások, ekkoriban látott napvilágot, hogy:

Tanulság, hogy nem a Hammer-féléknek, hanem a közel 1 millió nézőnek (és reméljük, hogy hamarosan még többnek) kell megfelelni. Csak így tovább!

Hammer elvtárs meg hadd sivalkodjon kedvére.

2020.08.31.
A 444.hu szellemi elődjének is tekinthető Matula Magazinba író Bede Mártonnak néhány éve még nem kellett a szomszédba mennie egy kiadós köcsögözésért vagy niggerezésért.

Bede Márton

Bede Márton, a 444 újságírójának szemében 2020-ban Dr. Müller Cecília már azért fasiszta mert meglátogatta a határkerítést, de ő a 2000-es években, a politikai korrektség előtti világban előszeretettel niggerezett és köcsögözött.

A magazinja mindezek mellett  a Lipótvárosi zsidók kilakoltatásosról közölt egy képzeletbeli ironikus riportot, vagy éppen listázta a legvisszataszítóbb magyar nőket. Megszégyenítve a listán szereplőket a nyilvánosság előtt. 

Matula Magazin

A matulások „köcsögválogatott” című írásukban az alábbi jelzővel illetik a Liverpool egyik színesbőrű játékosát: 
„Óvakodnánk a rasszista felhangoktól, de ez a buta nigger nyilván számos egyéb dolog mellett egyet egyáltalán nem tud: focizni. „

WikipédiaBede Márton 2014 óta több „köcsögválogatott” megjelöléssel ellátott írást tett közzé a Soros által finanszírozott 444.hu-n, a színvonal pedig nem sokkal marad el a fent már idézett 2002-estől. 

A Matula Magazinban annak idején így fogalmaztak / fogalmazott a liberális, toleráns, rendkívül szellemes és humoros sorosista újságíró(k):

„Nem az egyszerűen tehetségtelen labdarúgókat válogattuk össze, hanem azokat, akiknek már a látványa is heveny cigányozást, niggerezést vagy köcsög nácizást vált ki még a lehető legliberálisabb focinézőből is (ilyen egyébként nincs).”

A Matula Magazinban egyébként portrékat is készítettek híres magyar közéleti szereplőkről, most csak a Soros Györgyről írottat érdemes idézni:

„A szerb, a grúz és az ukrán forradalmak szponzora valószínűleg az egyetlen magyar, aki az elmúlt évezredben érdemben befolyásolta a világtörténelmet. Ha a hunokat és a zsidókat elfogadjuk magyarnak, akkor tehát összesen ketten vannak: Attila a társa, egy korábbi évezredből. Soros talán már önmagában azért is listánkra kerülne, mert ő a leggazdagabb magyar. Orbán Viktortól Demszky Gáborig sokakat utaztatott, eltartotta a teljes magyar folyóiratpiacot, film, színház, muzsika, könyv, ösztöndíj: milliárdok érkeztek a nyitott társadalomnak nevezett utópia megteremtéséért. A legszebb, hogy most azt mondja, itt már minden oké, inkább már innen keletre fektet a rendszer bomlasztásába és a szabadelvűség terjesztésébe. Aki eddig a csecsét szopta, az állja meg a helyét a piacon. Miközben pedig a globális pénzpiac dörzsölt dézsmálója, még könyvet is írt arról, hogy az őt gazdaggá tevő rendszer milyen rohadt igazságtalan."


Érdekes egyébként az a folyamat, amelyen átmentek ezek a liberális újságírók, a csak maguknak vindikált rasszizmustól és antiszemitizmustól gazdag milliárdosok pénzének köszönhetően ma már a politikai korrektség hazai nagykövetei, akik titokban újra összekacsintanak a kurucinfós múltú jobbikosokkal.
2020.08.30.

Soros György befolyása a republikánus jobboldalon mindmáig nem teljesen feltárt területe az amerikai belpolitikának. Sorosról elsősorban az intézményesült baloldal, a Demokrata Párt mögött álló befolyásos üzletemberként szokás beszélni, pedig – kevéssé ismert – tény, hogy az általa létrehozott fedezeti alap alkalmazottai több tízezer dollárt adományoztak azoknak az ismert republikánus politikusoknak, akik 2016-ban küzdelmet folytattak a már kezdetektől nyíltan bevándorlásellenes értékrendet képviselő Donald Trumppal szemben.

A migráció kérdése valóban olyan kardinális kérdésnek tekinthető Soros György befolyása, republikánus pártbéli ráhatása kapcsán, amellyel a spekuláns filantróp mára „megalkotta” a maga republikánus politikustípusát; a puhább bevándorláspolitika mellett az ilyen jelöltek támogatják a nyitott határok kereskedelmét, s általában a Trumppal szembeni fellépéseket. Ezek szükséges tartalmi elemeit alkotják annak a politikai attitűdnek, amelynek „oltárán” a megfelelő áldozatot meghozva, az ilyen pártaktorokat pénzügyileg is támogatnak Soros alapkezelőjének vezetői.

Az ötvenéves Paul Ryan, aki republikáner színekben Wisconsin állam egyes számú kongresszusi választókörzetének képviselője 1999 óta, és 2015-től négy esztendőn át a Képviselőház elnöki teendőit is ellátta, az egyik kiemelkedő kedvezményezettje ezeknek a pénzelő pártfogóknak. Paul Ryan az elnökválasztási masszív támadási kísérletekkel, folyamatosan próbálta kikezdeni a közvélemény szemében Trump politikusi hitelességét, amelyhez az online rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Soros-birodalom (az említett alapkezelő Soros-cég alkalmazottai összesen közel 11 ezer dollárt adtak Ryannek. Közöttük fontos megemlíteni név szerint David Rogerst, a Soros Fund Management akkori alkalmazottját.

A bevándorlás tette szövetségessé John McCain republikánus szenátort, Barack Obama 2008-as elnöki kihívóját is, aki Ted Kennedy szenátorral is kész volt együttműködni az az illegális bevándorlók amnesztiájának lehetősége kapcsán. Ehhez Soros György tetemes súlyú pénzeszközöket is mozgósított, a határon működésüket kifejtő nem kormányzati szervezetek tevékenységének támogatására. Soros célja az volt, hogy jogi hálózatával lényegében törvénytelenné a helyi rendőrség működését a migrációs kríziskezelés és az egyénekkel szembeni eljárások terén. Nem csoda ezek után, McCain a 2010-es években hevesen támadta Orbánt, akit egy alkalommal fasiszta diktátornak is nevezett (az egykori republikánus elnökjelölt – aki tavalyelőtt súlyos betegségben elhunyt – már 2015-öt, az európai bevándorlási válságot megelőzően hevesen támadta Magyarországot és magát a magyar miniszterelnököt).

Soros hatását befolyásának erejét jól demonstrálja, hogy 2016 őszén McCain úgymond tudomást szerzett arról, hogy létezik egy bizonyos Christopher Steele (brit exkém) által összeállított dokumentáció, amely Trump elnöki kampányának Oroszországhoz fűződő kapcsolataival lehet érdekes; McCain ekkor küldött egy képviselőt további információk gyűjtésére, aki a híradások szerint megszerezte a dokumentáció másolatát. A republikánus politikus később azt is írta, hogy bár úgy érezte, hogy a dosszié állításai zavarosak, s önmagukban nem ellenőrizhetők, ezért inkább hagyta, hogy azokat az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI kivizsgálja.

A Magyarországot többször nem éppen diplomatikus, sőt durva hangnemben támadó John McCain republikánus szenátor háttere és demokratikus következetessége kapcsán érdemes rögzíteni azt a gazdasági tényt is, hogy magánalapítványa révén többek között Szaúd-Arábia monarchiájától egymillió dolláros, magától Sorostól pedig összesen 100 ezer alig pár év leforgása alatt 2017-et megelőzően.

A Soros-befolyást jelzi még, hogy az amerikai szenátus külügyi bizottságának republikánus és a képviselőház hasonló testületének demokrata párti elnöke nyilatkozatot tettek közzé 2020 tavaszán, amelyben támadták Magyarországot az Országgyűlés, a parlamenti munka „időkorlát nélküli félreállítását”. Aggasztónak nevezték azt, hogy éppen a világjárványt egy uniós és NATO-tagállamban használják fel a rendeleti kormányzás bevezetésére.

2020 februárjában Mitt Romney szenátor (aki 2012-ben Barack Obama kihívója volt az elnökválasztáson), a republikánus párt tagjaként szinte mindenkit megdöbbentett azzal, amikor a republikánusok között egyetlenként, Donald Trump elnök elítélése mellett szavazott a demokraták által erőltetett felelősségre vonási (impeachment) eljárásban. Az első, a „hatalommal való visszaélésről” szóló vádpontban 52 republikánus voksolt az elnök felmentése érdekében, míg Romney csatlakozott ahhoz a 47 demokrata szenátorhoz, aki az elnök elítélését támogatta.

Soros kedvelt eszköze az antikorrupciós demagógia, amelyhez Magyarország republikánus bírálói érvként próbáltak használni nyilatkozataikban. A demokraták mostani elnökjelöltje, Joe Biden például olyan reformot is bevezetne, amely visszaszorítja a pénz korrumpáló hatását a politikában.

A trumpi politikai gazdasági sikerei azonban kevéssé kedveznek a republikánus elnök pártbéli ellenfeleinek sem, és ez a szilárd tény a következő esztendők magyar külpolitikája, Magyarország diplomáciai mozgástere szempontjából sem ígérkezik jelentéktelen fejleménynek. Az amerikai foglalkoztatottsági mutatók régóta nem álltak olyan jól, mint most, de még a különböző kisebbségek – a feketék és a latinók – gazdasági helyzete is jelentősen javult az elmúlt években, noha éppen az elmúlt hónapokban antirasszista zavargáshullám söpört végig az USA-n. A gazdasági adatok tehát kecsegtetőek, és a híres Trump-fal nem épülhetett meg, az illegális migránsok száma is mérséklődött az utóbbi időkben.

Az elmúlt időszak amerikai belpolitikai fejleményei nyomán, még a kiterjedt Soros-hálózat nyilvánvaló gazdasági és ideológiai szorításában is, a Republikánus Párton belül is sokaknak el kell gondolkodniuk azon, hogy vállalnak-e értékközösséget mindazon amerikai és külföldi erőkkel, amelyek a nyitott társadalom azonosított ellenségeiként szállnak szembe a baloldal masszívan intézményesített és mediális túlsúlyával.

Ezeket a cikkeket olvastad már?