Blogolj!
2020.03.27.

Kedves Olvasóink!

Mind nehéz, lemondásokkal teli, bizonytalan időket élünk. Egyeseknek a megélhetése került veszélybe, másoknak nehéz megoldani a gyermekfelügyeletet, megint mások idős, beteg szeretteik egészsége miatt aggódnak. Ne feledjük, hogy a magyarokat nem könnyen hajló fából faragták (legalábbis a legtöbb, igaz magyart): járt itt tatár, török, Habsburg, szovjet; országunkat a történelem során többször feldarabolták (hol ideiglenesen, hol a véglegesség szándékával); és persze sújtották már népünket világjárványok is. Mindezen együtt túl leszünk.

Amiről azonban ebben a nehéz időszakban sem szabad megfeledkeznünk, hogy a világ, ahogyan azt mi ismerjük és megőrizni szeretnénk az utókornak, folyamatos támadás alatt áll. Soros és hálózata most sem nyugszik és azt az értéket támadják, amely különösen ilyenkor fontos: a családot. Ez ugyanis, a család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége, különösen a hagyományos család szúrja a progresszió híveinek szemét. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Soros egyik internetes felületén megjelent írást, mely szerint éppen itt az ideje a család mint “intézmény” felszámolásának. Kérjük nézzék el, nem szépirodalmi fordítás született, de szeretnénk Olvasóink elé tárni ezeket az aggodalomkeltő gondolatokat.

Tűzfalcsoport


A koronavírus járvány okozta válság tanulsága, hogy ideje eltörölni a család intézményét

Mit mutathat nekünk a vírus a nukleáris családdal és a magánháztartásokkal kapcsolatban?

Sophie Lewis

2020. március 24.

A cikk írása idején az emberiség visszafordíthatatlanul belépett a „korona korába”.

Annak a reményében, hogy „kilapítsuk a görbét”, a társadalom széles rétegei kezdtek el alkalmazni a járvány terjedését lassító magatartási formákat (akár kötelezően, akár önként, vagy félig önként vállalt módon, a helyi szabályozástól függően), mint a társadalmi távolságtartás (social distancing) vagy az otthon maradás.

A médiaplatformokat elárasztják az ezen magatartási formákkal kapcsolatos beszámolók, ezek közül érthető módon számos nyugtalan, sokkos és kétségbeesett hangvételű – egyeseknél a bevételeik kiesése, másoknál a szeretteik megbetegedésétől való félelem miatt. Ugyanakkor ezekkel ellentétben van sok olyan poszt is, amelyik humoros, a kényszerszabadságnak örülő is van, amelyekből számos esetben sugárzik a kreativitás a váratlan szobafogság ellenére is (például amőbázás az aranyhalakkal, a főzőlap gombjaival DJ-zés stb.).

Természetesen megszólaltak az ökofasiszta hangok, és voltak olyanok is, akik autoriter állami irányítás alá akarnák vonni a jelen helyzetet, de ugyanakkor gyarapodott a kölcsönös segítségnyújtás mértéke is: az immunhiány miatt veszélyeztetettek számára felajánlott élelmiszer és fertőtlenítő bevásárlás; a szexmunkások számára gyermekmegőrzés, a szerhasználók számára biztonságos fecskendők és tűk eljuttatása; kilakoltatási moratóriumok; bérleti díjak elengedése; és a hajléktalanok számára való szálláskeresés mind ide tartoznak. Ez utóbbi különösen is rávilágít a kimondatlan és megkérdőjelezetlen nehézségére a világjárványra előírt védekezésnek: a magánotthonokra.

A „nukleáris háztartások”, úgy fest, azok a helyek, ahova önkéntelenül is visszahúzódni kényszerülünk annak érdekében, hogy a betegség terjedését megakadályozzuk. Az „otthon maradás” valahogy magától értetődően meg kellene védjen minket. Ezzel azonban több probléma is van, és ha valaki (csak egy pillanatra is) hajlamos a kritikai gondolkodásra, az rájöhet, mi a gond: a párkapcsolat túlmisztifikálása; a társas élet romanticizálása; és az alapvetően „nem biztonságos hely” (unsafe space) normalizálása, amit magántulajdonnak neveznek.

Hogyan védhetné az egészségünket egy olyan hely, amelyet az egyenlőtlenül elosztott házimunka (mivel a háztartást általában a nők vezetik és tartják rendben), a bérlés és jelzáloghitel, földtulajdon és birtok, patriarchális gyermeknevelés és (sokszor) a házasság intézménye jellemez és leng körül? Az ilyen otthonokban megy végbe – ez mindenki számára nyílt titok – a földi erőszak nagy része: a WHO (Egészségügyi Világszervezet) a családon belüli erőszakot a „legelterjedtebb, ugyanakkor legkevesebbet jelentett emberi jogi visszaélésnek” nevezi.

A queer és a nőies emberek („feminized people” minden bizonnyal egy olyan gyűjtőnév, ami nem rekeszti ki a nők köréből a transznemű nőket – a szerk.), különösen a nagyon idősek és a nagyon fiatalok, definíció szerint nincsenek ott biztonságban: kapitalista otthonaikban a jólétük a kivétel, nem a szabály. Közelebbről megvizsgálva a társadalmi távolságtartást és az otthonmaradást is, mindkét kifejezés azért figyelemreméltó, mert többet „hallgatnak el” (vagyis amit feltételeznek és természetesnek tartanak), mint amit „mondanak”. Hol maradjunk otthon...vagyis kinek az otthonában? Kitől maradjunk távol...jobban mondva mindenkitől, de néhány személy kivétel?

Mégis, az legfőbb probléma az otthon maradással egyszerűen az, hogy nem mindenki rendelkezik saját tartózkodási hellyel. Ahogy azt az Oakland székhelyű Anyák a lakhatásért szervezet megfogalmazta: „hogyan #maradjotthon, ha nincs otthonod?” Úgy fest van pár megoldás, például osztozni és elfoglalni. Etikai okokból megtagadva az állami iránymutatást, a járvány szempontjából kevésbé veszélyeztetett szomszédok sok városban önként megnyitották otthonukat azok előtt, akik jobban kitettek, vagy betegek, fontosabbnak tartva a felebaráti szolidaritást az otthontalanok iránt, mint a fertőzés elkerülését.

Mindeközben engedély nélkül elfoglalva üres ingatlanokat és azokban élve („önkéntes karantén folyamatban” – olvasható az egyik anya ablakában), az Anyák a lakhatásért vezető szerepet vállalt a kaliforniai dzsentrifikáció elleni küzdelemben és annak az elérésében, hogy a kényelmes lakhatást elismerjék velünk született alapvető emberi jogként.

Sajnos még mindig rengetegen vannak a hajléktalanokat leszámítva is, akik a világjárvány idején akkor sem tudnának otthon maradni, ha akarnának: például azok az emberek, akik börtönökben, fogvatartási központokban, menekülttáborokban vagy munkásszállókon vannak, azok, akik túlzsúfolt idősek otthonában vannak, vagy azok, akiket akaratuk ellenére tartanak egészségügyi és/vagy pszichiátriai intézményekben. Ha a koronavírus összeférhetetlen ezekkel az intézményekkel, abban az értelemben, hogy a járványra adott humánus válasz lehetetlen ilyen helyeken, egyben azt is bizonyítaná, hogy ezen intézetek összeegyeztethetetlenek az emberi méltósággal.

Los Angelesben a hatósági személyek saját lakókocsit vagy ideiglenes elkülönítő kabint adnak a hajléktalanoknak. Azonban ennél logikusabb válasz lenne kinyitni az összes hotelt és „magánpalotát” mindenki előtt, hiszen ezek jól levegőznek, szellősen elhelyezhetőek az emberek is és tisztán lehet tartani. Azonnal ki kell engedni minden rabot és fogvatartottat, az őket elszállásoló intézményeket pedig tágas önvezető falvakká kell alakítani, minden munkavállalót teljes fizetéssel hazaküldeni, hogy összeköltözhessenek a barátaikkal és lustálkodhassanak legalább a következő évtizedben.

Másodsorban, azok közül, akiknek nincs saját tulajdonú otthonuk, sokak nincsenek biztonságban; az a tény pedig, hogy nem hagyhatják azt el, megsokszorozza a veszélyt. A karantén tulajdonképpen egy bántalmazó legszebb álma – egy olyan szituáció, amelybe majdnem korlátlan hatalmat kap azok felett, akikkel egy háztartásban van. Ennek megfelelően Kínában a járvány kezdeti szakaszában nővédő civil szervezetek közzétettek iránymutatásokat azzal kapcsolatosan, hogyan élhetik túl a koronavírus ideje alatt a családon belüli erőszakot. Országszerte háromszor annyi bejelentés érkezett otthoni bántalmazással kapcsolatban a rendőrséghez; 2020. március 21-én a Guardian hivatkozott az egyik ilyen szervezet alapítójára, aki azt mondta: „A felméréseink szerint az erőszak oka az esetek 90 százalékában a koronavírushoz köthető.”

És ahogy a vírus Amerikában terjed, tennünk kéne ennek megakadályozása érdekében. Az USA nemzeti családon belüli erőszak segélyvonalának igazgatója már jelezte: „az elkövetők azzal fenyegetik az áldozatokat, hogy az utcára teszik őket, hogy ott megbetegedjenek...hallottunk olyan esetről is, amikor megtagadják az áldozattól a pénzügyi forrásokat vagy az orvosi segítséget.”

Röviden szólva, a világjárvány idején sem szabad megfeledkezni a család intézményének eltörléséről. Madeline Lane-McKinley feminista gondolkodó szavaival élve: „A háztartások a kapitalizmus kuktái. A válság egyik velejárója a házimunka mennyiségének növekedése – takarítás, főzés, gondoskodás, de ugyanakkor több gyermekbántalmazást, molesztálást, párkapcsolati erőszakot, mentális kínzást és sok minden mást is magával von.” Messze vagyunk azoktól az időktől, amikor elfogadtuk a „családi értékek” ideológiáját, így a világjárvány fontos időszak arra, hogy a nukleáris háztartás túlélőiről – illetve menekültjeiről – gondoskodjunk, kimentsük őket és erőt adjunk nekik.

És végezetül, még ha a nukleáris háztartás nem is jelent közvetlen fizikail vagy mentális fenyegetést egy személyre nézve – nincs házastárs-verés, nincs gyermekmolesztálás, és nem bántalmazzák a queereket – a magán család, mint a társadalom növekedésének módja, őszintén szólva, szívás. Nemekre, nemzetekre és rasszokra oszt minket. Produktív munkára késztet minket. Elhiteti velünk, hogy „egyéniségek” vagyunk. Minimalizálja a tőkeköltséget, miközben maximalizálja egy ember „életteremtő munkáját”. Belezsarol minket abba a tévhitbe, hogy a szeretet és gondoskodás egyetlen forrása.

Jobbat érdemlünk a családnál, és a koronavírus ideje kiváló időszak arra, hogy gyakoroljuk az eltörlését. Anne Boyer mindig ragyogó szavaival élve: „Most meg kell tanulnunk jót tenni az idegennel, az ő érdekében. Most úgy kell élnünk, hogy minden nap bizonyíték legyen arra a meggyőződésünkre, hogy a rákos beteg, az idős ember, a fogyatékkal élő, valamint az elképzelhetetlen körülmények között, zsúfoltságban és veszélyeztetett helyzetben élő ember életének is van értéke.”

Nem tudhatjuk előre, hogy a kapitalizmuson kívül mást is megmenthetünk-e abból a „roncsból”, amit ez a „pestis” és az azt követő válság hagy majd maga után. Annyit azonban biztosan állíthatok, hogy 2020-ban felerősödik a vita: a családok a család ellen lesznek, ahogy az „igazi otthonok” a „sima otthon” ellen.

2020.03.25.

A koronavírus járványt az Index két dologra használta fel, pánikkeltésre és pénzgyűjtésre, hiszen a veszélyhelyzet kellős közepén az Index felelőtlen, megalapozatlan pánikkeltéssel egybekötött tarhálásba, majd mindezek után vírusölő gyógynövények reklámozásába kezdett. Bemutatjuk, hogy miként csinál pénzt az Index a koronavírus idején.

Úgy tűnik, hogy a lap megtalálta azt az üzleti modellt, amellyel már évtizedek óta kókler gyógyászok és pénzhajhász cégek reményvesztett embereket zsigerelnek ki. Ez nem más, mint a pánikkeltés, majd a bajok orvoslásában egyáltalán nem hatékony csodaszerek reklámozása, ezzel azt a hamis illúziót keltve, hogy az emberek gyógyteákkal és a gyógynövény alapú gyógyszerekkel védettek a vírus ellen.  

A koronavírus megjelenésével szinte egyidőben az Index – hasonlóan más liberális hangvételű, globalista szemléletű laphoz - a megalapozatlan pánikkeltésben járt az élen. Megpróbálták elhitetni az olvasóiikkal, hogy a kormány nem lépett időben, tudományos cikkeknek álcázott politikai véleményeket közöltek, majd egyszer csak minden egyes cikkük a koronavírus elleni védekezésről kezdett szólni.

A pánikkeltéssel egy időben olyan cikkeknek, riportoknak álcázott fizetett hirdetéseket tettek közzé, amelyek arról szóltak, hogy:

„a megfázást okozó vírusok ellen segíthetnek a gyógynövények”,

„ a bizonyítottan vírusölő hatással rendelkező gyógynövény”.

De olyan anyagokat is írtak, amelyek már a címükben arra késztették az olvasót – a koronavírus járvány közepén - , hogy remegő kézzel kattintson, és tudja meg az örök igazságot, arról, hogy  

„...egyes gyógynövények vírusellenes hatással rendelkezhetnek?

Ezekből az anyagokból megtudhatták, az Index olvasói, hogy „a  dél-afrikai muskátli speciális vírusellenes és immunrendszer támogató hatású”, vagy, hogy a sárga tárnics, tavaszi kankalin, vadsóska, fekete bodza és a vasfű kombinációja a légúti fertőzések tüneteinek hatékony kezelésére szolgál.

A közösségi médiában, zárt csoportokban, hitelesnek tűnő, de lehúzós oldalakon pedig büszkén hirdették, hogy lám, az Index is arról ír, hogy a gyógynövények a vírusok ellen is jók.

Miközben egyre többen fertőződnek meg a koronavírustól, százezreknek kell otthoni karanténba vonulniuk, sokak állása vált függővé, addig az Index - miután pánikot kelt és riogat, a kétségbeesett embereknek kimondva-kimondatlanul gyógynövény-kivonatú terméket reklámoz vírusos megbetegedések ellen, amelyek nem segítenek a koronavírus elleni védekezésben. A gyógynövényes hirdetés helyett mondjuk írhattak volna több cikket arról, hogy miért érdemes otthon maradni, vagy mondjuk segíthették volna azoknak az önkéntes csoportoknak a népszerűsítését, akik időseknek szállítanak ételt és egyéb létfontosságú eszközöket. Csak persze ebben kevesebb a pénz, mint a gyógytea reklámban.

A hangzatos címadások, a tendenciózus cikkek és a politikailag motivált véleményanyagoknak álcázott tudományos értekések mögül kilóg a lóláb. Nem a mentősöknek, az ápolóknak, vagy a munkájukat vesztett nagycsaládosoknak gyűjtenek, hanem saját maguknak (amelyről egyébként nem számolnak el az olvasók felé), majd gyógyfüveket reklámoznak emberek ezreinek.

2020.03.24.

Miközben idehaza a liberális sajtó, a nyílt társadalom agitproposai és a Soros tenyeréből evő jogvédők az ellenzékkel karöltve igyekeznek aláásni a kormány tekintélyét, s veszélyeztetik ezzel a járványellenes intézkedések sikerét, külföldön – többek között – Paul Lendvai lendült támadásba Hazánk ellen. A veterán liberális a nemzetköz közvéleményt Ungarn vor der Diktatur, azaz Magyarország a diktatúra küszöbén című, az ausztriai Der Standard által közölt „elemzésével hergeli.  

Paul Lendvai épp jól érzi magát... De a cikkére az sem mentség, ha részegen írta.

Irományát a magyarokat alapvetően lenéző, a középosztályt gyávának tartó szerző két „független” szakértő citálásával kezdi a mihez tartás végett. Az egyik a magyarországi tudományos akadémia politológusa, Körösényi András, aki szerint az „Orbán-rezsim” leginkább az általa megalkotott „vezérdemokrácia” terminussal írható le. A másik Michael Ignatieff, a CEU, azaz a Soros-egyetem rektora, aki pedig Magyarországot a demokrácia látszatát magán viselő pártállamnak tartja.  

A kormány legújabb járványügyi lépésével, a rendkívüli állapot meghosszabbításával és a büntető törvénykönyv szigorításával viszont – olvasható a folytatásban – ez a látszat is elvész hamarosan, és a Nemzeti Együttműködés Rendszere nyílt diktatúrába csap át.  

Mi bizonyítja ezt? Paul Lendvai szerint például az a tény, hogy a nemzetstratégiai fontosságú vállalatoknál a víz-, gáz-, áramszolgáltatás és az élelmiszerellátás zavartalanságának biztosítása érdekében katonák jelentek meg. Sőt, katonák járőröznek egyes településeken is, segítve a rendőrök munkáját, akiknek most a bűnmegelőzés és a bűnüldözés mellett a járványügyi szabályok betartását is ellenőrizniük kell 

E ponton a helyzet drámaiságának érzékeltetése érdekében egyenesen idéz Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújából: „A létfontosságú vállalatokhoz kirendeltem a katonai törzseket, hogy ha szükség lesz a felügyelet vagy irányítás átvételére a cégeknél, akkor ott a katonák, rendőrök kéznél legyenek” – a kolumnista szerint így beszél egy „minden hájjal megkent”, egyeduralomra törekvő politikus. 

Lendvai, mint az a fentiekből látsziksajátosan viszonyul a tényekhez és a valósághoz: leginkább nem engedi befolyásolni magát általuk. De még arra is képes, hogy védelmébe vegye az álhírgyártókat és a rémhírterjesztőket, amikor a büntető törvénykönyv ellenük bevezetni tervezett szigorítását úgy mutatja be, mint a „független sajtó” felszámolásának záró akkordjátBár az ítélkezés a bíróság – sok esetben a Soros-hálózat által érzékenyített bírák – feladata Magyarországon, és ez a jövőben sem változik, az „elemző” azt hazudja, hogy a módosítás után Polt Péter legfőbb ügyész arra hivatkozva, hogy az illető álhíreket gyártott, öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújthat bárkit. 

Cikke végén Paul Lendvai kísérletet tesz arra, hogy megfejtse, miért történik mindez éppen most, miért kell vészhelyzetet kihirdetni és (átmenetileg) fenntartani Magyarországon. Bár kézzelfogható válasz lehetne a világon végig söprő, emberek ezreinek életét kioltó COVID-19 okozta válsághelyzet, de ő átlát a szitán: szerinte ez az utolsó alkalma Orbán Viktornak a hatalom megtartására, mert az ellenzék tavaly ősszel annyira megerősödött, hogy 2022-ben mind a 106 egyéni választókerületben legyőzheti Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit… 

2020.03.22.

Az alkotmánybíróság fel-, illetve kihasználásával veszélyeztetnék a koronavírus elleni védekezés sikerét a Soros György fizetési listáján szereplő NGO-k: az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a magyarországi Helsinki Bizottság, valamint a Társaság a Szabadságjogokért közös közleményében követeli, hogy az Országgyűlés szélesítse azok körét, akik érintettségtől függetlenül az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezhetik a veszélyhelyzet idején. Ha ez megtörténne, a magyar emberek biztonsága érdekében azonnal meghozandó intézkedések bármelyike megtámadható lenne, végrehajtásuk pedig beláthatatlan következményekkel járó késedelmet szenvedhet, vagy akár el is maradhat.

Fotó: Pestisracok.hu

A Soros-hálózat az elmúlt napokban a belső- és a nemzetközi nyilvánosság előtt egyaránt támadta a kormányt a határok lezárása és a karanténra vonatkozó szabályok szigorúsága miatt. Ugyancsak elítélték a büntető törvénykönyv tervezett módosítását, ami azt lenne hivatott biztosítani, hogy COVI-19 okozta vészhelyzet idején ne lehessen következmények nélkül álhíreket terjeszteni. Márpedig fake news-ból akad bőven a balliberális sajtóban…

A Helsinki Bizottság közreműködésével megakadályozták 13 Magyarországól kiutasított iráni egyetemista kitoloncolását. Mindannyiuk ellen a járványügyi szabályok megsértése miatt indított eljárást a rendőrség, és közérdekből szerdán fel akarták őket tenni egy katari gépre, szélsőséges ügyvédek azonban bírósági felülvizsgálatot és azonnali jogvédelmet kértek, így az eljárás lefolytatásáig hazánkban maradhatnak.

A heves, kampányszerű támadássorozat, amire a sajtó egy része az emberek és az egészségügyi dolgozók ellátásának biztosítatlanságáról szóló rémhíreikkel is ráerősítenek egyértelműen azt jelzik: a Soros-hálózatnak annál jobb, minél rosszabb az országnak; minél nagyobb a pánik, minél több a beteg és a halott. Ebbe a képbe illeszkedik az is, hogy az általuk támogatott parlamenti pártok képviselői jelezték, hogy nem hajlandóak hétfőn megszavazni a rendkívüli állapotról szóló törvényt, aminek elfogadása emiatt 8 nap késedelmet szenved. A Soros-hálózat tehát a koronavírust felhasználva próbálja ismét megbuktatni a kormányt – kerül, amibe kerül.

2020.03.20.

Bár az élet szinte megállt a koronavírus miatt, az internacionalista, szélsőliberális szervezetek nem nyugszanak: változatlanul intézik meg-megújuló támadásaikat Orbán Viktor, és hozzá hasonlóan Donald Trump ellen is.

A napokban több nyugati hírportál közölt olyan cikkeket, amelyekben – alaptalanul – azzal vádolták a magyar miniszterelnököt, hogy a járvány kezelése helyette inkább rasszista, antiszemita indulatokat szít: az illegális migránsokat, a külföldi diákokat, az ellenzéket, valamint Soros Györgyöt teszi meg bűnbakká. 

Az Egyesült Államokban ugyanezen recept alapján igyekeznek az újraválasztási kampányát folytató Trump ellen hangolni a közvéleményt, egyúttal pedig bagatellizálni a határok lezárásának közegészségügyi jelentőséget.

Észak-Karolina és a déli államok egyik népszerű, protestáns hírportálja, a Reformation Charlotte hívta fel a figyelmet például arra, hogy a Soros György támogatását is élvező Nemzeti Bevándorlási Fórum (NIF) ügyvezető igazgatója, Ali Noorani a bostoni közszolgálati rádióban a minap azt bizonygatta: az amerikai elnök járványügyi lépései valójában nem a COVID-19 megfékezését szolgálják, hanem egy radikális bevándorlásellenes intézkedéscsomagot hivatottak leplezni, miközben az államokban kialakult helyzetet is a migránsok nyakába varrja.

Ali Noorani és Russel Moore

Noorani szerint ez világosan kiderül abból, hogy a bevándorlók kibocsátó országai kevésbé fertőzöttek. Erre viszont nincs semmiféle bizonyíték, hiszen a legtöbb kibocsátó ország statisztikai adatközlése megbízhatatlan, esetükben óriási lehet a látencia, elég csak Irán titkolózására gondolni, vagy arra, hogy a görögországi Lészvoszon talált első beteg is feltehetően az akkor még alacsony fertőzöttségűnek számító Egyiptomban vagy Izraelben kapta el a kórt.

A NIF egyébként amerikai viszonylatban tekintélyes lobbiszervezet, amelynek tagjai egyházi-társadalmi csoportok befolyásolásával foglalkoznak. Egyik vezetője, Russel Moore például a Reformation Charlotte szerint eredményesen fordította bevándorláspárti, a nyílt társadalmat propagáló irányba 2014 után a Déli Baptista Konvenció Etikai és Vallásszabadság Bizottságát (ERLC).

2020.03.20.

Pánikkeltésre alkalmas fake news-t gyártott, s ezzel akár bűncselekményt is elkövethetett a Soros György támogatásával alapított 444.hu.

A szélsőséges portál tegnap gúnyosan szemlézte a köztévé egyik híradását, amiben az agrártárca vezetője, Nagy István arról beszélt, hogy Magyarországon továbbra is biztosított a lakosság élelmiszerekkel történő ellátása. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenhol mindent nagy bőséggel kapni lehet – bizonyos termékekből átmenetileg hiány mutatkozhat. Attól azonban senkinek sem kell tartania, hogy ma-holnap nem lesz mit tennie a kosárba, és szerettei elé az asztalra.

Éppen ezért undorító, hogy a hírt, mintegy meghazudtolandó a minisztert, Soros „független-objektív” agitproposai az alábbi (egyetlen metaadatot sem tartalmazó, így beazonosíthatatlan időpontban készült) képpel illusztrálták, a cikkben pedig megjegyzik, hogy a sarki közértben elfogyott az élesztő…

Az őszödi böszme is megmondta, hazudnak "reggel, éjjel, meg este"

A liberális sajtótól persze megszokhattuk, hogy rugalmasan viszonyulnak a valósághoz, a Tűzfalcsoport példálózó jelleggel a hvg egyik ordító hírhamisítására is felhívta már a figyelmet. Egy nemzeti, sőt világméretű vészhelyzet esetén azonban mindez többről szól a tények elferdítésénél, a sajtóetikai szabályok felrúgásánál, és ezért nehéz is átlépni felette. Az ilyen cikkeknek egyszerűen nem szabadna következmények nélkül maradniuk!

Az első felháborodás után mindenesetre mi is elmentünk vásárolni, s mindenki megnyugtatásra közlünk pár képet arról, mit láttunk csütörtök délután az egyik pesti ABC-ben:

Tojásos és tojás nélküli - választék a szárazárus polcokon

Tejtermék is akad bőven

A felvágottat sem jegyre adják

2020.03.19.

Válsághelyzet idején jóérzésű ember számára meglepő követeléscsomaggal állt elő szerdán az Amnesty International, Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózatának egyik fontos szövetségese és támogatottja. „A kormányok koronavírusra adott válaszai és emberi jogi kötelezettségeik” című „előzetes állásfoglalásként” aposztrofált dokumentumukban sorra vették azokat „az emberi jogi aggályokat, amelyekre a járványügyi intézkedések, például a karantén, az utazási korlátozások vagy tilalmak a legnagyobb hatással vannak”.

A sorosista jogvédők szerint „az emberi jogokat nem szabad luxusként felfogni a járvány miatt, amelyet majd akkor vehetünk ismét elő, ha a járványveszély érdemben csökkent”. Úgy vélik tehát, hogy az emberi életek megóvása fontos, de nem fontosabb például a mozgás vagy a szólás szabadságánál.

Ebből következően erős fenntartásaik vannak a karanténnal szemben, mivel a vesztegzár alá helyezettek között „voltak olyanok, akik nem tudták alapvető emberi jogaikat gyakorolni (…), mint például (…) nem tudnak eljutni a munkahelyükre.” Mert nyilván fontosabb az, hogy mit akar egy potenciálisan halálos és durván ragályos kórral megfertőzött munkaalkoholista, mint öt-tíz, esetleg ötven kollégájának megóvása.

Ugyanebben az állásfoglalásban a karanténra kényszerpihenőként hivatkoznak, majd közlik, hogy ő szerintük „minden korlátozás esetén a bírói kontrollt és a felülvizsgálat lehetőségét biztosítani kell”. Hátha az akadékoskodó beteg végigfertőzi a fél bíróságot.

„Több állam is lezárta határait vagy beutazási tilalmat rendelt el a COVID-19 vírus által érintett területekről, gyakran érzékenyen befolyásolva azokat, akik családjukhoz kívánnak hazatérni, vagy akik szokásos üzleti tevékenységüket végeznék, illetve tanulni akarnának” – így kesereg a dolgozat következő fejezetében az Amnesty International. Aztán a WHO tekintélye mögé bújva közlik, hogy a szervezet „általánosságban ellenzi a járvánnyal érintett országok által bevezetett utazási és kereskedelmi korlátozásokat.”

 „Hajózni muszáj, élni nem…” – idézhetnénk erre Pompeiust, bár a Földközi-tengert az afrikai kalózoktól megtisztító római hadvezér alighanem másra gondolt, amikor e szavakat kiejtette.

Soros György elvtársainak természetesen a rendkívüli állapot bevezetésétől is felállt a szőr a hátukon. Szerzeményükben implicite joggal való visszaélésként tüntetik fel a magyar kormány múlt heti lépését, hiszen azt írják, az állam csak akkor jogosult – és akkor is kizárólag a nemzetközi joggal összhangban – „rendkívüli helyzetet (veszélyhelyzetet) kihirdetni”, ha „a rendkívüli helyzet a nemzet létét fenyegeti (például, ha a járvány halálozási aránya kiugróan magas és fennáll a veszély, hogy tovább terjed)”. Vagyis az ő logikájuk szerint a vészhelyzet inkább az utolsó kenet, semmint az orvosság vagy a védőoltás szerepét kéne, hogy betöltse.

Ezek után már aligha meglepő, hogy végezetül kitüntetett védelmet követelnek bizonyos „különösen sérülékeny társadalmi csoportok” számára . A nőkön kívül e körbe tartoznak szerintük „a nem-bináris identitású személyek”, továbbá azok, akik „a fekete- és szürkegazdaságban dolgoznak”, valamint „a migráns munkavállalók” és a „státusz nélküli (irreguláris) bevándorlók”.

2020.03.18.

Exkluzív interjút készített Eli Vered Hazan úrral, az izraeli Likud külügyi igazgatójával a Tűzfalcsoport.

Korábban Cvetin Chilimanov, szabadúszó macedón újságíróval, a Macedón Hírügynökség angol nyelven író munkatársával; a Stop Operation Soros nevű mozgalom tagjával is beszélgettünk.


Soros György belülről pusztítja Izraelt; a szervezetei éjt nappallá téve kiapadhatatlan forrásból dolgoznak azon, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától. Sőt, olyan civil szervezeteket támogat, akik ártatlan zsidókat gyilkoló terroristákat védenek. Sok sikert kívánok Orbánnak a Soros elleni küzdelemben. (Eli Vered Hazan)


  1. Beszéljünk a választásokat követő politikai helyzetről Izraelben: a Likud győzött, de mi következik most?

A Likud a legnagyobb párt, de a Kék és Fehér koalíció megszegte a választóknak tett ígéretét: jelenleg egy olyan lista támogatja őket, melynek tagjai arabok, valamint egy zsidó politikus, aki gyűlöli Izraelt, mint államot és támogatja a terrorizmust. Lieberman csatlakozott hozzájuk, aki szintén nem váltja be a polgároknak tett ígéretét. Jelenleg mi vezetjük a közvéleménykutatásokat, de Netanyahu miniszterelnök koalíciós kormányt szeretne alakítani a helyzet miatt. Meglátjuk, mi fog történni. Én bízom Netanyahuban.

Eli Vered Hazan és Benjamin Netanjahu

  1. Világszerte szigorú intézkedéseket vezettek be a koronravírus miatt: mi a helyzet Izraelben, mit lehet tenni?

Izraelben körülbelül 200 koronavírusos fertőzött beteg van [az interjú publikáásakor ez a szám már sajnos 427 fő, halálos áldozat továbbra sincs], szerencsére eddig nincs halálos áldozat. Reméljük, hogy a jövőben sem lesz. Netanyahu miniszterelnök irányítja az állam karanténszabályozását, amíg nem születik új döntés. A cél az, hogy elkülönítsük a betegeket, amíg teljesen fel nem épülnek.

  1. Izrael és Magyarország is küzd a terrorizmus ellen: hogyan tudjuk segíteni egymást?

Két olyan terület azonosítható, ahol az együttműködés kölcsönösen hasznos lehet: a titkosszolgálat és a honvédelem terén.

  1. Hogyan dolgozik Soros a jobboldal ellen Izraelben?

Soros György belülről pusztítja Izraelt; a szervezetei éjt nappallá téve kiapadhatatlan forrásból dolgoznak azon, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától. Sőt, olyan civil szervezeteket támogat, akik ártatlan zsidókat gyilkoló terroristákat védenek. Sok sikert kívánok Orbánnak a Soros elleni küzdelemben.

2020.03.16.

Miközben Ivan Rioufol, az egyik legsikeresebb francia esszéista, a Le Figaróban írt cikkében azt fejtegeti, hogy a koronavírus, miután akadálytalanul megérkezett Kínából, szabadon kering a Soros György-féle „nyitott társadalomban", a Soros-féle Amnesty International arról közöl (ki)oktató videót egy távolkeleti hölgy főszereplésével, hogy kell a koronavírussal együtt terjedő veszélyes rasszizmusnak ellenállni.

Öt mód arra, hogy rámutass a koronavírus kapcsán a rasszizmusra

A koronavírus nem kifogás a rasszizmusra. Semmi sem az.

  1. Ismerd fel a rasszizmust!

A diszkrimináció politikai véleménybe vagy akár tréfába is képes beágyazódni, ezt nem hagyhatod.

  1. Folytass párbeszédet!

Legyél nyitott és hallgass olyan emberekre, akik tanulmányozták és tapasztalták a rasszizmust.

Ez erősíti a megértést és támogatást nyújt számodra.

  1. Mutass rá a problémára!

Hívd fel rá a figyelmet, még akkor is, ha biztonságosnak tűnik a helyzet. Mindig állj ki!

  1. Figyelj a kifejezésmódodra!

A szavak árnyékot vethetnek az emberi méltóságra, és ösztönözhetik a sztereotípiák kialakulását.

  1. Fejezd ki az elköteleződésed!

Egy olyan világot akarunk, ahol szabadon élhetünk, félelem nélkül. Rajtunk múlik, hogy ez megvalósul-e.

Sőt, egy másik képi anyaguk bizonyos értelemben veszélyesebbnek mutatja a faji diszkriminációt, mint az említett világjárványt.

Végül Rioufol rávilágít arra is, a koronavírusnak van egy speciális erkölcsi üzenete is: rávilágít a globalizáció által meggyengített és „megfertőzött" emberi lelkekre is, és ennek sokkal súlyosabb következményei vannak, mint a halálos koronavírusnak. A koronavírus tehát veszélyes Soros nyitott társadalom eszmerendszerére ezért szemlátomást mindent meg tesz a világjárvány szélsőliberális definiálására.

2020.03.12.

Lészvoszt nem is olyan rég még az úzójáról, a sajtjáról, az idilli tengerpartjairól és arról ismerték, hogy ott született az antik görög költőnő, Szapphó, a migrációs válság azonban teljesen megváltoztatta – állapította meg néhány napja keserűen a Reuters riportere. Angeliki Koutantou a török határnyitás után látogatott el a szigetre, amely ötödik éve szolgál az illegális bevándorlók hídfőállásaként.  

A helyieknek érthetően elegük van. – A legtöbb üzlet, különösen a turizmusban, teljesen gajra ment – fakadt ki a tudósítónak Vangélisz Papasztávrosz mitilíni fogadós, aki szerint nem kérdés: a több mint 20 ezer migráns és az a tény, hogy Lészvosz közvetlenül a fronton helyezkedik el, a szigetlakók megélhetését fenyegeti. A halászoknak pedig gyakran az életük is veszélybe kerül. 

 

 

Egyikük, Jorgosz Mavrápídisz felidézte, mit kockáztatnak az amúgy is gyakran háborgó Égei-tengeren, mióta az éj leple alatt kisebb-nagyobb csónakok tucatjaival próbálnak átkelni rajta illegálisan a Görögországba igyekvő idegenek.  

 

– Pirkadat előtt hajózunk ki, s nem is tudom, hányszor fordult már elő, hogy majdnem meghaltunk, amikor beléjük futottunk – mondta a 67 éves férfi. Társa pedig arra panaszkodott, „ha Isten segedelmével fognak öt kiló halat, nem tudnak vele mit kezdeni”, mert nincs már kinek eladni. Az egykor üdülőkkel telei partokon ugyanis, az amúgy polkorrekt Reuters riportere szerint sincs most más, mint „szétszórt műanyag palackok, bontatlan edények, bébiételek, valamint eldobott vörös és szürke mentőmellények, amelyeket kb. 100 újonnan érkezett afgán migráns hagyott hátra”. 

 

***

 

Mitilínitől, a sziget fővárosától néhány kilométerre északi irányban található Mória eredetileg háromezer ember befogadásárára tervezett menekülttábora. Lészvoszon azonban az újabb invázió miatt a hónap elejére hatszor-hétszer ennyi migráns verődött össze, s ez a tömeg a múlt hét derekán agresszív demonstrációkba kezdett. A rendőrségnek – a híradások szerint – könnygázt és gumilövedékeket is be kellett vetniük a megfékezésükre.  

 

A világsajtó persze úgy számolt be a történtekről, hogy a szabadságukért és gyermekeik jóllétéért tüntető menekülteket vertek feszült egyenruhások, miközben a helybélieket idegengyűlölő agitátorok tüzelték különböző szólamokkal. Az egyiket a Reuters is idézi: „Lészvosz görög föld.”  

 

Ezzel egyébként, mármint hogy Görögország a görögöké, Kiriákosz Micotákisz jobbközép kormánya is egyetért. S ezt nem is titkolja, hiszen szóvivője, Sztéliosz Pecász nemzetközi sajtótájékoztatóján világossá tette: az állam elsősorban saját polgáraiért tartozik felelősséggel. Majd a múltra, Aléxisz Cíprász és a szélsőbaloldali SZIRIZA befogadáspárti politikájára utalva hozzátette: „Néhányaknak ez talán nem tetszik, de nekik is meg kell érteniük: Görögországban a dolgok megváltoztak.” 

 

***

 

Ezzel a változással volt kénytelen szembesülni a hétvégén a Mare Liberum úgynevezett segélyhajó. A mögötte álló és azonos nevű Németországban bejegyzett NGO Soros György elvtársait tömöríti, vagy miként a honlapjukon olvasható: „azokat az embereket, akik kiállnak a változásért, és azokat, aki érdekeltek egy sokkal egyenlőbb, nyílt társadalom kialakításában és kikövetelésében.”  

 

A hajó 2018 óta a Kelet-Égei-tengeren segíti az illegális bevándorlókat Görögország és ezzel az Európai Unió területére jutni, s egészen a legutóbbi napokig akadálytalanul köthetett ki Lészvoszon. Mitiléni tüntetők most azonban megakadályozták, hogy partra tegyék a Törökországból érkező migránsokat. A Mare Liberum legénységének egyik tagja, Flo Strass WhatsApp-on keresztül azt nyilatkozta a Reuters-nek: „Az emberek összegyűltek, hogy elüldözzenek minket, és volt egy pont, amikor a hatóságok azt mondták, tovább már nem tudják garantálni a biztonságunkat”. A migránshajó azóta „biztonságos” kikötőt keres.

Ezeket a cikkeket olvastad már?