Blogolj!

Soros-zsoldosok, 1. rész: Karsai Dániel


A fáradhatatlan ügyvédről már többször írtunk, itt, itt, itt és itt is írtunk, ehelyütt arról a megbízásáról számolunk be, amelynek keretében a „a szólásszabadsághoz fűződő emberi jogaik sérelme” miatt fordultak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához – EJEB – azok a rendbontó, közintézményben randalírozó ellenzéki képviselők, akik 2018 decemberében erőszakkal behatoltak az MTVA Kunigunda utcai székházába, s néhány közülük ott is éjszakáztak. Karsai szerint „nagyon kirívó jogsértés” áldozatai lettek az érintettek, azonban ne értetlenkedjünk Karsai Dániel értetlenkedésén, hanem üssük fel a Btk.-t a 323. § szerinti, közérdekű üzem megzavarása bűncselekményről szóló résznél, mely cselekmény bűntettének kísérletét a Központi Nyomozó Főügyészség kimondta. A törvény szerint bűntett miatt szabadságvesztéssel büntetendő az, aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja. Karsai még a közérdekű üzem fogalmának használhatóságát is kétségbe vonta a konkrét esetben, amire annyit azért rögtön elárulhatunk neki: a törvényi betű alapján az „elektronikus hírközlő hálózat” egészen biztosan e kategóriába tartozik.

  • Egyetem elvégzése után Alkotmánybíróság, dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró személyi titkára másfél évig.
  • Igazságügyi Minisztérium közjogi kodifikációs főosztály, majdnem három év, kodifikációs feladatok.
  • Három hónapos szakmai gyakorlat a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, mely után állást ajánlottak neki. Négy évig dolgozott ott, ahol „több mint ezer angol, illetőleg francia nyelvű határozat-tervezet elkészítésében” vett részt. (Bizonyára ismeri a járást, talán egy-két bírát is – elég ha odasúgja, hogy MHB…)
  • Számos jogvédő civil szervezettel működik együtt, mint a Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ és a Transparency International Hungary, plusz egy eddig számomra ismeretlen szervezet, a CivilMédia (meglepetésért katt IDE).

A fő állításhoz pedig: az ellenzéki képviselők tartózkodása az MTVA székházában jogszerűtlen volt, mivel nem hivatalos személyként jártak el, semmilyen hivatalos eljárást nem folytattak. Megjelenésükkel és mozgásukkal kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy a műsorrendet megzavarva az élő műsorokat megszakítsák. A rendbontó magatartásuk miatt velük szemben jogszerűen eljáró biztonsági őrség fellépését tettleges ellenállással akadályozták, az épületből történő eltávolításuk pedig jogszerűen történt. Karsai Dániel érvelése ennek fényében, minden eresztékében recseg és ropog…

Karsai Dániel számos megnyilvánulásának szakmai színvonala és átgondoltsága persze semennyivel sem kérdésesebb, mint az őt körülvevő szellemi köré. Például a Karsai nevével is fémjelezhető Szalay Kör 2013-ban még az Alaptörvény megtartását és kiegészítését tartotta szükségesnek, két évvel később viszont már a folyamatosság megszakítását, „az Alaptörvény és intézményrendszere eltörlését” javasolta szükséges megoldásként. A fennálló alkotmányos rendszer alapjainak megtartása vagy eltörlése – a két opció közötti különbség pusztán egy finoman distinkcionált eltérés, a lényeg pedig úgyis változatlan: ez a rendszer rossz, tehát változtatni kell! Ennek pontos módja szinte már mellékes apróság… Ugorjunk hát fejest!

Perben a magyar állammal – Karsai-ügyek Strasbourgban

Elmarasztalások a magyarországi börtönviszonyok miatt Strasbourgban. Több ügyfelet is képviselt a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda az elmúlt években.

Kisegyházak egyházi státuszának megszüntetése egy 2011-ben hozott törvény alapján. A 17 kisegyházból hatnak látta el a képviseletét egy ügyben Karsai irodája.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egy 2013. májusi határozatában az Emberi Jogi Egyezménybe – különös tekintettel a tulajdonhoz való jogra – ütközőnek találta a 98%-os különadót. A panaszost Strasbourgban Karsaiék képviselték. (Ugyanazon év novemberében Strasbourg a 98%-as adó után ugyanazon panaszos esetében az indokolás nélküli elbocsátás miatt is elmarasztalta a magyar államot.)

2014 májusában Strasbourg ítéletben mondta ki: a tényleges életfogytiglan szabadságvesztés sérti az Emberi Jogi Egyezmény 3. cikkét, amely a kínzás és embertelen bánásmód tilalmát deklarálja. A panaszost Strasbourgban az ügyvédi iroda képviselte.

Pénznyerő automaták ügye (2012 októberében az Országgyűlésben elfogadott jogszabály, amely csak kaszinókban tette lehetővé ezek működtetését). Karsai irodája egy érintett cég jogi képviselője Strasbourgban; az EJEB azonban 2015 őszén elutasította a panaszosokat, mivel nem merítették ki az összes hazai jogorvoslati lehetőséget. Karsai később cikkekben igyekezett körbejárni és magyarázni az esetet.

2016 januárjában a Bíróság megállapította, hogy az ügyáthelyezési gyakorlat polgári perekben is sérti az Egyezmény 6. Cikkét. Az ügyfelet az iroda képviselte.

2016 májusában a Nagykamara megállapította, hogy a „molinózó” országgyűlési képviselők szólásszabadságát súlyosan megsértette a magyar állam. Az ügyben a strasbourgi képviseletet Karsaiék látták el. (A 2013 áprilisában az Országgyűlésben a „Fidesz: Loptok, csaltok, hazudtok” feliratú táblát felmutató PM-es Karácsony Gergely és Szilágyi Péter, valamint az ugyanazon év májusában tartott egyik parlamenti ülésen az „Itt trafikmaffia működik” feliratú molinót kifeszítő szintén PM-es Dorosz Dávid és Szabó Rebeka ügyéről van szó. Mindannyian az úgynevezett trafiktörvény elfogadása miatt tiltakoztak.)

Magyarországi rokkantnyugdíjas ügye: a strasbourgi bíróság 2017. márciusi ítéletében kimondta, hogy sérti a tulajdonhoz való jogot, ha egyik napról a másikra harmadára csökkentik valaki nyugdíját, mindenfajta valós ok nélkül. A panaszost az iroda képviselte.

Ami magát Karsai Dánielt illeti: a hol alkotmányjogászként, hol nemzetközi jogászként, hol pedig ügyvédként vagy egyszerre akár többféle minőségében aposztrofált ellenzéki véleményformáló nagy előszeretettel veszi fel a politológus vagy kommunikációs elemző szerepét is, hogy aztán Török Gábor vagy Lakner Zoltán helyett minősítse „jobboldali pártnak” az LMP-t, vagy éppen politikai haszonszerzésnek egyes kormánypárti politikusok bejelentett intézkedési terveit. Igaz, egy politológustól azért elvárt a tárgyilagos szakmaiság egy minimális szintje, míg Karsai indulatelemzései inkább csak egy kormányellenes töltetű, szellemileg sekélyes szájkaratéban merülnek ki, vagyis itt egy pártosan elvadult-elvakult közéleti kommentátorral van dolgunk.

Ahogy az ismert vicc úszni nem tudó megkérdezettje valószínűleg akkor sem tanul meg pár pillanat alatt úszni, ha azt neki megfizetik, úgy Karsai Dániel sem fog tudni kibújni a viseltes gúnyában rejlő valódi énjéből, s valószínűleg akkor sem tudna – legalább az ellenség pillanatnyi megtévesztése végett – szakmailag objektív lenni, ha arra tisztelettel megkérnék őt. Egyszerűen azért nem, mert az nála lényegileg kizárt.

De hogyan is várható el a szakmai tárgyilagosság és átgondolt megalapozottság egy olyan közéleti embertől, aki maga is egy külső-belső hálózat szoros anyagi függésében álló politikai zsoldos? Az analógián ezért kicsit pontosítva: Karsai Dániel most már azért kapja a pénzt, mert továbbra sem tud úszni – így bár tevékenysége semennyivel nem lett szakmailag alaposabb, legalább anyagilag jól jár vele. Sőt, nemcsak megfizetik őt, hanem segítenek neki fenntartani a szakmai alaposság éterbe csalt látszatát is: a sikerember mellszobrát faragják neki, s a korábban négy évig a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán ténykedő Karsainak ma már futószalagról iktatják a magyar állammal szemben nyertes pereket. Ezért van az, a Soros-szervezetekkel partner ügyvédi iroda vezetője bőszen ellenzi a Stop Sorost, ezért van az, hogy a társadalmi igazságérzet által megkívánt közteherviselést máig támadó politikai blokk kitartottja a Strasbourg szerint „emberjogi egyezményellenes” különadó ügyében pert nyert, s ezért van az, hogy a jogállam jogrendjének konzekvens büntetőjogi fegyelmét felpuhítani szándékozó nemzetközi széljárásban, egyik perének eredményeként „embertelennek” mondták ki a tényleges életfogytiglant Strasbourgban. A probléma mindezzel az, hogy bár a látszat ravaszul megkonstruált, e külszín alatt a self-made man sikeressége helyett csupán egy végrehajtóember hatékonnyá olajozott működését láthatjuk – az egyén számára biztosított hatékonyság („sikeresség”) pedig történetesen egybeesik a zsoldostartó távlati céljainak megvalósításával.

Karsai Dániellel, őt ismerő ügyvéd forrásaink szerint az a fő probléma, hogy saját szerepét és munkáját egészen másnak igyekszik láttatni, mint ami az valójában. Ha ugyanis valaki politikai küzdőként viselkedik a közélet arénájában, s jogászi hivatását és szakmai becsületét kész feláldozni egy világmegváltó utópia és ideológia hű kiszolgálásának oltárán, akkor azért kár az alkotmányjogász, nemzetközi jogász jól csengő titulusaival médiumokban nyilatkozgatni vagy a védőszent Morus Tamás szellemi örökét sárba tiporva, ügyvédet alakítani! Az ugyanis más pálya…

https://tuzfalcsoport.blogstar.hu/./pages/tuzfalcsoport/contents/blog/94422/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?