Blogolj!

Lengyelországban már Báthory Istvánt is felhasználják Sorosék


Batory Foundation: Katolikusokat üldöztetésüktől megvédő fejedelemről elnevezett alapítvánnyal gyengítené a lengyel katolicizmust Soros György – Norvég pénzeket csapolnak kormánybuktatásra Lengyelországban is?

A lengyelországi Stefan Batory Foundation egy magát függetlennek mondó (Soros György által létrehozott) alapítvány, melynek alapításában eredetileg lengyel ellenzékiek is részt vállaltak az 1980-as években, és Lengyelországban 1988 májusában regisztrálták ezt a szervezetet. A Batory Foundation vállaltan egy nyílt, demokratikus társadalom kifejlődését kívánja támogatni Lengyelországban, de működése kiterjed más régióbeli országokra is.

Paradox módon nevét Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelemről (1571–1586) kapta, aki Lengyelország királya is volt 1576 és 1586 között. Erdély első fejedelme, János Zsigmond (1571) akkor már kegyetlenül üldözte a római katolikus egyházat, és azt követelte az erdélyi főhivatalnokoktól és főuraktól, hogy tagadják meg római katolikus hitüket. Báthory és a család somlyói ága, s több erdélyi főúri család azonban kitartott a katolikus hit mellett, és Báthory birtokairól saját katonáival verte ki a Zsigmond parancsát teljesíteni akaró fanatikus protestánsokat, megvédett egy Mária-kegyhelyet, s nem engedte birtokán a kolostorok feloszlatását; bátor ember volt, aki sokat tett az európai katolicizmus védelméért.

A mostani lengyel kormányzat próbál gátat vetni a norvég pénzek oly módon történő szétosztásának, hogy az többé ne a Soros-féle Batory Foundation-höz áramoljon, amely jelenleg 800 millió euró felett diszponál és fő célja a lengyel kabinet megbuktatása 2020-ig.

A Batory Foundation 2014 óta 130 millió zlotyt (mintegy 32 millió eurót, átváltva 9,6 milliárd Ft-ot) szórt szét különböző, a lengyel kormányt megbuktatni szándékozó szervezetek és szövetségek között. A Bloomberg szerint ezek olyan szervezeteket is magukba foglalnak, amelyek a „parlamentáris demokrácia” előmozdításáért dolgoznak, de alapvető feltétel mindegyikük számára, hogy egyetértsenek Soros agendájával. Az amerikai pénzügyi spekuláns több lengyel vélemény szerint valójában a katolikus értékeket próbálja gyengíteni, fellazítani Lengyelországban, amely értékeket egyelőre támogat mind a mostani kormány, mind a népesség többsége.

Miközben az Iszlám Állam és a politikai iszlám térhódításával a korábbinál több és erőszakosabb fenyegetés éri a keresztényeket, paradox módon, az őket (katolikusokat) megvédő Báthory István nevét ma Soros-eszmék terjesztésére és norvég pénzek elköltéséhez használják fel Lengyelországban.

A 777.hu blognak korábban egy szakértő így fogalmazta meg a kialakult helyzetet: „Tulajdonképpen semmi sem változott azóta: amíg keleten fizikailag üldöznek bennünket, nyugaton egy szellemi keresztényüldözés zajlik. Lehet, hogy a Notre-Dame előtt nem vesszőztetnek meg, de az egyetemi világban vizsgálóbizottság elé rángathatnak, ha abortuszellenes tananyagot adsz a diákjaid kezébe, vagy ha nővérként egy állami intézményben keresztet hordasz a nyakadban."

Világos tehát, hogy Közép –és Kelet-Európa tradicionális, nemzeti és zsidó-keresztény elkötelezettsége szálkát jelent a Soros-féle nyílt társadalom eszmék robotosai számára. Ha kell, aljas játékukba még Báthory István emlékét is belerángatják.

1
https://tuzfalcsoport.blogstar.hu/./pages/tuzfalcsoport/contents/blog/39939/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

A bejegyzésre 1 db hozzászólás érkezett!
Péter 2017-07-03 21:05:59
Ahogy elolvastam ezt a cikket, egyből éreztem, hogy némileg igazításra szorulnak a benne található történelmi adatok. Ahogy a harmadik bekezdésben is olvasható: „[...] Erdély első fejedelme, János Zsigmond (1571) akkor már kegyetlenül üldözte a római katolikus egyházat, és azt követelte az erdélyi főhivatalnokoktól és főuraktól, hogy tagadják meg római katolikus hitüket.“ Ez az a mondat, ami több helyen is javításra szorul. Való igaz, hogy János Zsigmond az első olyan, aki egy Erdély nevű országot vezetett, de nem ő volt az első, aki annak területén uralkodott. Elődje I. János magyar király volt, I. Ferdinánddal együtt, de 1541 után uralkodási területe Erdély területére koncentrálódott, így van aki őt tekinti az első erdélyi fejedelemnek, holott nevében nem, jogi körülményeit tekintve viszont az volt. Bonyolult tudományos vita ez, amit nem lehet majd minden kétséget kizáróan lezárni. A legszégyenteljesebb ferdítés azonban az, hogy János Zsigmond üldözte a keresztényeket, valamint, hogy Báthory István volt az, aki megmentette őket. Az 1568-as tordai országgyűlés határozatában ez olvasható: „Urunk ő felsége, miképen ennek előtte való gyülésibe országával közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképen mostan ez jelen való gyülésébe azont erősiti, tudniillik hogy mindön helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszeritse az ű lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanitása ő nékie tetszik. Ezért penig senki [...] az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől. [...] és nem engedtetik senkinek, hogy senkit fogsággal avagy helyéből való priválással fenyögessön az tanitásért, mert az hit istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás istennek igéje által vagyon.” (http://epa.oszk.hu/00900/00979/00008/01benda.htm - aki nem lusta elmenni a könyvtárba:
Sinkovics István: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790 I-II.) Az előbbi idézetet úgy is szokták nevezni, mint az erdélyi vallásbékét. Azaz szó sincs itt arról, hogy János Zsigmond, mint erdélyi fejedelem, az alatt a nagyon durván maximum két hét alatt, míg erdélyi fejedelem volt üldözte a keresztényeket, sőt inkább előrelépést tett azért, hogy a kereszténytől eltérő felekezetű személyeket ne üldözzék.
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?